”På väg att skapa en diktaturroll”

FOTBOLL

Så fick Segui ännu mer makt i AIK: ”Gått bakom ryggen på många”

Foto: Johan Segui.

Ett demokratiskt beslut, hävdar AIK utåt.

Enligt uppgifter till Sportbladet upplever flera av föreningens styrelselemedlemmar att Johan Segui gått bakom ryggen på dem när han format den nya bolagsstyrelsen och utsett sig själv till ny ordförande.

– Han är på väg att skapa en diktaturroll, säger en källa med insyn.

Johan Seguis makt i AIK växer.

Han är sedan 2012 ordförande i föreningen AIK FF – som äger 51 procent av aktierna i AIK Fotboll AB – och blev i torsdags förra veckan ordförande även i aktiebolaget.

En ”genom medlemmarna beslutad och demokratisk process”, skriver AIK på sin officiella hemsida.

Men enligt uppgifter till Sportbladet är det inte hela sanningen. Flera av varandra oberoende källor beskriver tillvägagångssättet som långt ifrån demokratiskt och benämner det i stället som en ”tvåmansshow” signerad Segui och dennes högra hand – styrelseledamoten Mattias Grundström.

Något som tar sin början på föreningens årsmöte 5 mars.

”Man blåljuger”

Grundström presenterar då ett förslag om att revidera AIK FF:s ägardirektiv i AIK Fotboll AB (AFAB). Han slår fast att det inte är en beslutspunkt, utan en informationspunkt, och säger att det är ”styrelsens förslag” förslag som läggs fram.

I själva verket är flera av styrelsemedlemmarna ovetande om förslaget, enligt Sportbladets uppgifter, och blir tagna på sängen.

– Det korrekta hade varit att säga: ”Johan Segui och Mattias Grundström har lagt fram ett förslag”. I stället ger man sken av att det är styrelsens förslag. Man blåljuger rakt upp och ner, säger en källa nära klubben.

Ingen av de drygt 200 röstberättigade på plats i Solna Gymnasium ställer sig emot förslaget, varpå Grundström och Segui ber om stämmans godkännande för att driva frågan vidare. Inom loppet av ett par minuter har informationspunkten klubbats igenom.

– Redan här kuppar man mot den egna styrelsen, säger en person med insyn.

Ett par dagar senare börjar Segui och Grundström jobba efter sitt nya ägardirektiv. Målet: Minska aktiebolagets styrelse från sju till sex personer, utöka sin egen representation från fyra till fem poster och därmed strypa minoritetsägarnas representation från tre till en.

Kallar det medlemsbeslut

Detta möjliggörs enligt uppgift genom att Segui – utan ett styrelsebeslut – befullmäktigar sig själv till att representera alla AIK FF:s aktier och sedan avsätter den befintliga nomineringskommittén.

– En nomineringskommitté ska ju verka för att valprocessen blir demokratisk. När den avsätts är det Johan Segui som bestämmer fullt ut och det är ju inte riktigt så en föreningsdemokrati är tänkt att fungera, säger en källa till Sportbladet.

Några dagar före bolagsstämman ska Per Carlsson (sittande ordförande i aktiebolaget och styrelseledamot i föreningen) samt Franco Zanetti (styrelseledamot i aktiebolaget och i föreningen) ha fått ett varsitt mejl från Segui personligen där det förklaras att deras tjänster inte längre behövs. En aktion som leder till att ytterligare två ledamöter från bolagsstyrelsen (Christer Danielsson och Gustaf Eriksson) avböjer omval på grund av missnöje. Den femte och sista kvarvarande ledamoten (Manfred Aronsson) lämnar i sin tur av privata skäl.

Planen går därmed i lås.

Väl på bolagsstämman kan Segui – i kraft av sin fullmakt – tillsätta aktiebolagets nya styrelse och samtidigt utse sig själv till ny ordförande.

– Man kallar det här för ett ”medlemsbeslut”. I själva verket är det Seguis beslut helt och hållet. Sen kan det mycket väl vara så att majoriteten av medlemmarna tycker beslutet är bra. Kärnfrågan är ändå att det inte är ett medlemsbeslut, säger en person med insyn.

”Flyttat fram sina positioner”

Dagen efter bolagsstämman går AIK ut med en skrivelse på sin officiella hemsida och förklarar att:

”AIK Fotboll har sedan flera år tillbaka påbörjat och fortsatt en process som syftar till att skapa ’ett AIK’. Ändamålet är att integrera ungdomsfotboll, damfotboll samt herrfotboll och därmed skapa känslan av en klubb – ett AIK. Som ett led i arbetet tillsätter majoritetsägaren AIK Fotbollsförening sedan 2014 en majoritet av platserna i styrelsen för bolaget AIK Fotboll AB. Inriktningen grundas på demokratiskt fattade beslut och den behandlades även på det senaste årsmötet.”

Den strategiplan som åsyftas formades år 2010 när dåvarande ledamöterna Bo Lennart Jepson och Jan-Carl De Geer tog fram en plan om att den juridiska uppdelningen mellan aktiebolaget och föreningen skulle minska.

Enligt uppgifter till Sportbladet anser både Jepson och De Geer att Segui frångått den ursprungliga strategiplanen för att i stället stärka sin egen maktposition i AIK och missnöjet bland före detta styrelsemedlemmar uppges vara utbrett.

– De senaste åren har Segui och hans vapendragare Grundström flyttat fram sina positioner i strävan om att få Segui till en envåldshärskare. Det som sker just nu är att Segui är på väg att skapa en diktaturroll för sig själv. Han har gått bakom ryggen på väldigt, väldigt många personer. Nu är han på väg att förverkliga sin dröm – att äga en idrottsförening – genom att kidnappa AIK, säger en källa.

Johansson uttrycker oro

Även hedersordföranden Lennart Johansson uttrycker oro.

– Jag ser vad som håller på att hända och det bekymrar mig. Att försöka lösa problem genom att sätta samma man på flera poster – det är onekligen originellt. Det tycks pågå en maktkamp, vilket sällan är bra. Samtidigt har jag inte tillräckligt bra insyn för att uttala mig mer än så.

Som hedersordförande borde du väl ha bra insyn?

– Det kan man tycka, men så är det inte. Dels för att jag haft mycket uppdrag för Uefa och Fifa, dels för att jag inte blir underrättad på samma sätt som tidigare. När folk ringer mig och undrar vad som pågår tvingas jag svara att jag inte vet.

Är det något som tynger dig?

– Ja, jag vill gärna ha en bättre insyn. Johan Segui och jag har haft god kontakt förut, så jag hoppas han kontaktar mig snart och informerar om vad som pågår, för just nu känner jag oro inför den turbulens som råder, säger Lennart Johansson.

ARTIKELN HANDLAR OM