Förbundet: Inkräktar på domarens roll

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-07-01

Videokameror är inte aktuellt att införa i allsvenskan.

– I så fall är det en regeländring och det beslutet måste fattas på internationell nivå, säger Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell.

Följ ämnen

Som det fungerar i dag kan videokameror användas för att i efterhand fria och fälla enskilda spelare.

Men inte för att avgöra om en boll varit över mållinjen eller inte.

– Det finns heller ingen stark opposition mot att det är så. Om man utvidgar kameraanvändningen inkräktar det på domarens roll och det vill vi komma undan, säger Lagrell.

Ett annat argument mot kameraövervakningen är att det sällan blir aktuellt att använda och därmed blir väldigt kostsamt.

– Ytterligare ett starkt argument är vem som ska bestämma när kameran ska användas. Och om kamerabeslutet är fel, vad händer då? Man kan inte utgå från att kameraövervakning löser alla problem, avslutar Lagrell.

Mattias Larsson

Följ ämnen i artikeln