Skatteverket ger inte upp skattekravet mot Henke

FOTBOLL

Vill ha 800 000 kronor

Skatteverket ger inte upp kravet på drygt 800 000 kronor mot förre fotbollsstjärnan Henrik "Henke" Larsson. Domen i mars i förvaltningsrätten i Malmö har överklagats.

Knäckfråga n i tvisten är vilken roll agenten Rob Jansen spelade vid Henrik Larssons övergång från Barcelona till Helsingborg 2006. Skatteverket anser att agenten jobbade för Larsson, som då skulle bli skattskyldig för de 100 000 euro som agenten fick. Men förvaltningsrätten finner i sin dom den 15 mars att Jansen, enligt ett muntligt avtal, i stället företrädde Helsingborgs IF. Därmed avvisades skattekravet mot Henrik Larsson.

Skatteverket för nu frågan vidare till kammarrätten i Göteborg, men har begärt anstånd till den 1 juli med att utveckla sin talan där.

TT