Fotbollstoppen anmäldes för sexuella trakasserier

Sitter kvar på maktpositioner: Är bedrövligt

FOTBOLL

En av fotbollens mäktigaste män utreddes häromåret för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Trots att Svenska fotbollförbundets internutredning resulterade i en skarp erinran för olämpligt uppträdande sitter mannen fortfarande kvar på maktpositioner.

– Jag tycker att det är bedrövligt att man inte tagit tag i den här frågan på ett bättre sätt, säger advokaten Michael Fischbein som drev ett skadeståndskrav mot SvFF.

1 av 5
Sportbladets granskning av sexismen på Svenska fotbollförbundet.

Vintern 2015 genomför Svenska fotbollförbundet en stor omorganisation. Ett antal personer får sluta, däribland en person som köps ut av SvFF. Vi kan kalla henne Petra.

Hon har dessförinnan slagit larm till sin närmaste chef om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier från en av de mäktigaste personerna inom fotbollen. Bara för att, som hon upplever det, bli nedtystad och nonchalerad.

”Hon blev obekväm och fick gå”

Efter att ha lämnat förbundet kontaktar hon advokat Michael Fischbein, expert på ärenden kring sexuella trakasserier som arbetat med över 600 fall av kränkande särbehandling, för att driva frågan om skadestånd mot Svenska fotbollförbundet.

– Som alltid började jag med en utredning för att bedöma trovärdigheten i det hon berättade. Jag gick igenom massor av material, träffade henne och vidtog en del andra åtgärder för att kontrollera det. Min absoluta bedömning är också att hennes uppgifter stämmer. Jag tycker hon ger ett jättetrovärdigt intryck och tycker till och med att hon nästan själv vill tona ner allvaret i det här vilket väldigt många kvinnor i den situationen gör. Att ”det här är kanske inte så farligt” eller ”han kanske inte menade så”. Det är jättehemskt att vi lever i en värld där det är på det sättet, säger Michael Fischbein.

Efter att ha kontrollerat kvinnans uppgifter konfronterar Fischbein Svenska fotbollförbundet och generalsekreteraren Håkan Sjöstrand.

– De sa inte att ”det här stämmer inte” vilket också säger något. Jag ska inte säga att de sa ”ja, visst är det här sant” men jag tror att de var mycket väl medvetna om att det förekommit en väldigt dålig arbetsmiljö med en väldigt dålig jargong. När Petra reste den här frågan blev hon obekväm och när det sedan blev en omorganisation fick hon gå och hon fick också en hel del pengar för det.

Fischbein beskriver samtidigt hur ärendet med kränkande särbehandling och sexuella trakasserier lades vid sidan av kvinnans avgångsvederlag.

– Där skulle SvFF göra en utredning och då krävde jag att de skulle betala ut ett skadestånd för det de hade utsatt henne för. Då sa de inledningsvis nej och jag försökte få till ett möte med dem men efter en del turer lade de locket på. ”Vi är inte intresserade av att diskutera det här något mer”. Då hade vi vårt alternativ att stämma dem kvar men då blir det offentligt och då ska hon också, utan stöd av den här ”me too”-kampanjen som finns nu, driva en rättsprocess mot sin förra arbetsgivare och då lade vi ner.

”Gjorde som alla andra och lade locket på”

I kvinnans berättelse pekas två specifika personer ut. Bland annat den man som i dag inte längre är formellt anställd av förbundet men fortfarande har ledande positioner inom fotbollen. Michael Fischbeins upplevelse från kontakterna med Svenska fotbollförbundet är att anklagelserna mot den mannen inte kom som någon nyhet för förbundets ledning.

– De flesta arbetsgivare säger direkt att ”det här stämmer inte utan här är ni ute och cyklar” så när en arbetsgivare inte säger så är det anmärkningsvärt. Det är var specificerade uppgifter från henne med namngivna personer och speciellt en person. Men de visste mycket väl. De kunde ha sagt att det här saknade grund men så var det inte. Men till sist sa de ändå att de inte var intresserade men det tog en bra stund och då hade de nog verkligen tänkt igenom om de skulle öppna upp det här och erkänna eller lägga locket på. Som miljön var för ett-två år sedan så gjorde de som alla andra och lade locket på. Det är så det fungerar tyvärr.

Nämndes den här fotbollstoppen i de här diskussionerna?

– Ja. Han nämndes i de diskussioner jag hade med dem. De ville veta och jag nämnde det. Att det var den specifika personen.

Hur ser du på att han fortfarande sitter på höga poster inom fotbollen?

– Jag vet att det här är en arbetsgivarfråga och att det inte alltid är så enkelt att sparka folk men jag tycker att det är bedrövligt att man inte tagit tag i den här frågan på ett bättre sätt. Nu verkar det ju inte ha fått några konsekvenser. Det kanske inte är fel att han jobbar kvar, alla ska kanske få en andra chans och sen finns det alltid grader på saker och det här var mer muntligt och en jargong, men jag tycker det är nog allvarligt. Det är nog allvarligt att det ser ut på det sättet i dag att han jobbar kvar och hon har fått gå. Sen kanske de säger att det beror på andra saker, okej men varför betalade de då henne så mycket pengar? Det var ändå en skaplig slant och man kan ju undra varför. Man kan tänka sig att det var för att bli av med det och att ”då lugnar hon ner sig”.

– Men nu vågade hon till skillnad från många andra ta en konfrontation trots att det kan innebära svårigheter vidare i karriären. Vi vet värdet av referenser från senaste arbetsgivaren och man vill inte vara jobbig eller bråkig.

Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Håkan Sjöstrand.

Sportbladet har varit i kontakt med kvinnan i fråga som accepterat att vi berättar hennes historia. Hon uttrycker en besvikelse över hur saken avslutats, hur hon upplever att andra personer på Svenska fotbollförbundets kansli när hon slog larm sopade händelsen under mattan och att förbundsledningen under hela processen vägrat träffa hennes advokat och inte heller tagit in det extra utredningsmaterial hon erbjudit dem. I övrigt vill hon inte kommentera trakasserierna eller sin anmälan.

”Renderade i en skarp erinran”

Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand bekräftar för Sportbladet att förbundet hanterat ett personalärende med de aktuella personerna inblandade.

– Vårt ansvar är självklart att utreda och ta reda på fakta. Det ingår i vårt arbetsmiljöansvar. Givet den informationen som kom fram i samband med uppsägningen på grund av arbetsbrist så gjorde vi ett ärende av det där vi gjorde en utredning kring det, säger Håkan Sjöstrand och fortsätter:

– Efter att vi dragit slutsatsen av det som framkommit i den här utredningen så renderade det i en skarp erinran till en numera före detta medarbetare och vi gjorde klart att uttalanden och beteenden som kan upplevas som kränkande inte är acceptabelt. Det här har vi också pratat med de inblandade och informerat om.

Hur ser du på att personen som pekas ut i den här historien har en så högt uppsatt roll inom fotbollen?

– Med all respekt, för att hantera såna här ärenden på ett korrekt sätt så tillhör det också att vi inte kommenterar vilka personer det gäller.

Hur kommer det sig att det här ledde till en skarp erinran men inget skadestånd?

– Bara för att det uppstår en situation på en arbetsplats som innebär att någon säger något olämpligt innebär det inte alltid att det betalas ut skadestånd. Givet den information som framkommit har vi vidtagit nödvändiga åtgärder.

– Vi sopar ingenting under mattan utan är otroligt aktiva i våra personalärenden. Under mina tre år här på SvFF är det vid ett tillfälle som något sådant här uppstått och det var i samband med den här uppsägningen på grund av arbetsbrist. Vi har grundligt tagit hand om det här ärendet.

Svenska fotbollförbundets informationschef Niklas Bodell vill inte berätta vad i Petras anmälan som fotbollstoppen varnades för men menar att erinran inte rörde sexuella trakasserier.

– Erinran gällde inte sexuella trakasserier utan olämpligt uppträdande.

Sportbladet har sökt fotbollstoppen utan resultat.


Tipsa | Aftonbladet