Fotbollsbasens oro: Riskerar att ta över

Foto: Bildbyrån
FOTBOLL

Efter Sportbladets granskning av Lagardère manas nu till försiktighet kring samarbeten av den typ bland annat AIK har med den internationella arena- och sporträttighetsjätten.

– Garantier kan se bra ut på pappret, men har historiskt sett sällan fungerat bra, säger Mats Enquist, Sef.

Foto: Bildbyrån
Mats Enquist, Svensk elitfotboll

Sportbladet inledde i går en granskning av franska Lagardère som sköter driften av Friends Arena, och som har avtal med fem föreningar i svensk fotboll och ishockey. I AIK Fotboll har motstridiga avtal och uppslitande samarbetsproblem bidragit till att två styrelser nu ska bytas ut.

Mats Enquist, generalsekreterare på intresseorganisationen svensk elitfotboll, har läst Sportbladets granskning:

– Jag ser med viss oro på hur relationen med externa aktörer kan riskera att ”ta över” föreningarnas handlingsförmåga och styrning. Vi har föreningsdemokrati och sportsliga ändamål som grunder för verksamheten, inget annat. Annars blir det ”svansen som viftar på hunden”. Det är väldigt viktigt att föreningarnas suveränitet inte blockeras av kommersiella avtal. Våra föreningar är ofta i mycket stort behov av ekonomiska medel, och då kan det ju riskera att skrivas avtal som kortsiktigt löser frågan men som skapar helt andra problem på sikt. Det får givetvis inte ske, säger Mats Enquist.  

Vad tycker du generellt om den här typen av lösningar, där utomstående bolag sköter försäljningen av kommersiella rättigheter för svenska klubbar?

– Det finns absolut behov av att kunna knyta till sig partners när man inte anser att man ska sköta allt själv. Helt naturligt och ganska vanligt. Där det kan uppstå problem är om relationerna hamnar i obalans. Om till exempel långa avtal med stora garantier skrivs, med motprestationen att partnern får exklusiva rättigheter och kontaktytor, kan klubben givetvis hamna i en svår sits om det inte fungerar så bra. Att klubben ska sitta i förarsätet i en sådan relation, och kunna styra/anpassa eller avbryta den är en avgörande faktor. Släpper man all försäljning, alla kundkontakter och alla kommersiella paketeringar under lång tid så är man ju rätt utsatt. Jag anser att ett avtal måste styras av klubben och ersättningar skall bygga på tydlig leverans för att fungera bra. Generellt, alltså, inte specifikt rörande just Lagardère.   

Vilken är din rekommendation till övriga allsvenskans och superettans föreningar och klubbar vad gäller Lagardère? 

– Jag har ingen kommentar specifikt rörande just Lagardère, men det generella rådet till alla klubbar är att om man väljer att ta in någon säljpartner så ska man själv styra relationen och sitta i förarsätet. Det ska finnas en kontroll från föreningen, och man bör inte frånsäga sig att ytterst ha relationsansvaret till sina partners. Dessutom ska rimligen prestationen styra ersättningen. Garantier kan se bra ut på pappret, men har historiskt sett sällan fungerat bra. Slutligen måste det finnas tydliga exitklausuler så att man kan skiljas åt om det inte fungerar.   

Vill du att fler klubbar samarbetar med Lagardère? 

– Jag har inga kommentarer om en enskild firma, jag hänvisar till mina generella råd och synpunkter, säger Mats Enquist.

ARTIKELN HANDLAR OM