”Det är inte okej att förmedla via media”

Karl-Erik Nilsson om kritiken, kulturen och nya penisbilderna: Är fullständigt oacceptabelt

avPatrik Brenning

En anställd på förbundet som fått ta emot bilder på könsorgan, landslagsspelare som varit aktiva de senaste tio åren som skickar penisbilder till kvinnor utanför fotbollen och vittnesmål om allt från pennalism till sexism.

Nu bemöter Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson de nya vittnesmålen om situationen inom svensk fotboll.

– Det är naturligtvis inte okej men det är inte heller okej att inte förmedla den informationen till oss utan via media. Det är verkligen inte okej, säger Karl-Erik Nilsson om gamla medarbetaren Jesper Fundbergs berättelser.

Foto: TT

Idrotts och maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg utbildade under 2014 och 2015 bland annat utskotten i Svenska fotbollförbundet i frågor kring jämställdhet och kultur. Fundberg berättar nu om hur han då fick höra om sexism och hur personer med makt inom svensk fotboll bland annat kallat kvinnliga kollegor för ”herrbetjänter”.

– Det är ju naturligtvis inta acceptabelt och inte enligt våra värderingar att man ska agera på det sättet. Det förvånar mig, jag har aldrig hört något liknande uttryck. Det är förvånande att Jesper då inte framfört det till oss eller till mig för vi hade ju mycket kontakt på den tiden innan de här utbildningarna. Det är naturligtvis inte okej men det är inte heller okej när du är där för att göra ett jobb åt oss, att då inte förmedla den typen av information till oss utan förmedla den via media. Det är verkligen inte okej, säger Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

”Det är oacceptabelt”

Efter att Gunilla Axén vittnat om hur hon under sin tid som anställd på SvFF fått penisbilder skickade till sig från tidigare landslagsspelare har förbundet utsett en grupp för att utreda händelsen. Sportbladet kan nu berätta om två kvinnor utanför fotbollen som fått liknande, och icke önskade, bilder skickade till sig från landslagsspelare som varit aktiva under de senaste tio åren.

– Det är lika oacceptabelt oavsett händelse naturligtvis. Det är minst sagt anmärkningsvärt och vi kan bara rekommendera de här kvinnorna att anmäla det så att det får ha sin gång. Det är klart att det inte är acceptabelt och vi fördömer ju det här å det kraftfullaste och utgår från att den här debatten som varit nu i närtid förhoppningsvis också får människor att tänka till lite innan man gör den här typen av aktiviteter.

Foto: Privat / Pressbild
Peter Svensson, tv, och Jesper Fundberg till höger.

Är det på något sätt ett problem för Svenska fotbollförbundet att en dåvarande landslagsspelare för fem år sedan dömdes för kvinnomisshandel, en vid tillfället allsvensk spelare har fällts för sexuellt utnyttjande av barn, en annan allsvensk stjärna är misstänkt för detsamma och kollegor till dem har dömts för allt från kvinnomisshandel till våldtäkt?

– Det är klart att det är ett problem men man måste ändå sätta det i perspektiv. Vi är den största folkrörelsen i landet, det kanske är en miljon människor som är involverade i fotboll på olika sätt dagligen. Vi är naturligtvis i viss mån en spegling av samhället i övrigt. Det som pågår och finns i samhället och i andra stora organisationer är klart att det någonstans också finns i svensk fotboll men merparten av svensk fotboll är killarna och tjejerna som går till träningen varje dag där den ideella ledaren tar hand om dem och skapar bra förutsättningar, skapar bra utveckling för individerna och skapar jättebra utveckling för samhället. Det är det som är det allra viktigaste. Men tyvärr får vi också dras med en del sådana här problem som vi naturligtvis inte vill dras med. Men när de dyker upp ska vi ta hand om dem, agera och se vad vi kan göra för att om möjligt förhindra den här typen av händelser i framtiden. Men vad enskilda individer gör är naturligtvis oerhört svårt för en folkrörelse att kontrollera. Att vi är en spegling av samhället är uppenbart men det allra, allra, mesta är varenda dag rikligt bra. Men vi ska ta det här på allvar och ska göra allt vi kan för att förhindra sånt här i framtiden.

”Vill ville inte gå för djupt”

Hur ska ni rent konkret jobba proaktivt för att förbättra jämställdheten och motverka sexism inom svensk fotboll?

– Vi har ett paraply med ”Alla är olika - olika är bra” där vi samlar en mängd aktiviteter. Vi har en integrations- och inkluderingssamordnare som är anställd och jobbar med det här. Vi har en arbetsgrupp, jämställdhet och mångfald, som sätter upp strategier och mål för en mängd aktiviteter och sedan är det en oerhörd massa aktiviteter som pågår inom Svenska fotbollförbundets organisation och allt det här syftar ju till att man ska känna till och veta vad man gör och var man vänder sig om man upplever någon form av diskriminering. Vi ska få klart för oss vilka värderings- och förhållningssätt vi har i vår kultur genom våra möten och samtal och det här pågår dagligen från vårt förbundskansli utifrån vårt arbetsgivarperspektiv och sen ska vi naturligtvis jobba med stor påverkan ut mot distrikt och föreningar så att det här blir värderingar som också lever i vardagen. Vi har sagt att vi ska vara pådrivande när det gäller arbetet med jämställdhet och mångfald om det nu beslutas så i mars 2018 (när förbundets nya strategidokument ska klubbas igenom). Då sätter vi också extra tryck på oss i de här frågorna och detaljerna i hur vi ska lyckas i det pådrivande arbetet återkommer vi till i kommande verksamhetsplanering.

Varför avslutade ni samarbetet med Jesper Fundberg?

– Vi ville bli med handlingsorienterade och gå till action efter de första utbildningar han genomförde med styrelse, kommittéer, valberedningar på nationell nivå och i samtliga 24 distrikt. Sedan hade vi olika uppfattningar om hur vi skulle gå vidare och vi fick dessutom en hel del kritiska synpunkter i våra utvärderingar som gjorde att vi valde ett annat sätt att arbeta istället för med Jesper.

Han är ju forskare, har bland annat skrivit en avhandling om omklädningsrumskultur och får väl anses som expert på området. Vilka var det, och mot vilken expertis, togs beslutet att ni skulle gå vidare på ett annat sätt än det han föreslog?

– Det handlar bara om att vi inte ville fortsätta med att gå för djupt. Vi är ju en ideell organisation som bygger på att huvudsakligen ideella ledare och det vi värderas på ute är de aktivitet vi gör. Vi kan inte förvänta oss att en ideell ledare på varken distrikts-, förenings- eller på nationell nivå ska ha den djupaste kunskapen rent formellt i de här frågorna men däremot var det viktigt att vi hade en bra bas och den fick vi genom de här utbildningarna. Efter den basen valde arbetsgruppen som vi har under förbundsstyrelsen att bli mer handlingsorienterad och gå till aktiviteter istället för utbildningar. Det var där våra uppfattningar skiljde sig åt.

Mer läsning i samma ämne