Så ska regeringen stoppa läktarstöket

avPer Bohman

FOTBOLL

Bråkiga supportrar ska straffas DIREKT

1 av 2

Kör du för fort på motorvägen och åker dit så får du omedelbart böter.

Nu vill regeringen, polisen, Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll att samma sak ska gälla stök på fotbollsläktaren.

– Om någon gör fel på en fotbollsarena – som att hoppa in på planen eller kasta in något – så man kunna lagföra och ge tillträdesförbud direkt, samt se till att personen får med sig böteslappen hem, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den nationella samordnaren är avskaffad. Idrottsminister Gabriel Wikström vill fylla utrymmet genom att regelbundet ha avstämningsmöten med fotbollsfamiljen och polisen. Under onsdagen samlades idrottsministern, inrikesministern Anders Ygeman, SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson, SEF:s ordförande Lars-Christer Olsson och poliskommissarie Mikael Berkesand, som är särskilt inriktad på supporterfrågan.

– Det finns få saker som är så roliga som en bra fotbollsmatch på fullsatta läktare. Det är vi alla överens om. Men om vi ska fortsätta med fotbollens positiva kraft i samhället – och fylla läktarna – då måste de se till att de som faktiskt förstör också kan tas bort och lagföras, säger Anders Ygeman och syftar bland annat på incidenterna med knallskott som skakat allsvenskan under våren.

”Ska få böteslappen med sig hem”

Fotbollen och polisen har huvudansvaret över säkerheten på arenorna, men regeringen flaggar nu för att en skärpt lagstiftning ska hjälpa parterna att hålla ordning på läktarna.

Ett utvidgat maskeringsförbud.

– Vi är överens om att ett maskeringsförbud som också ska gälla på fotbollsarenorna, och inte bara är kopplat till ordningsstörningar, säger Ygeman och fortsätter:

– Därför kommer regeringen att inom kort lägga fram ett sådant förslag. Det kommer då ske på remiss, så att alla får ha synpunkter, innan det skickas till lagrådet och blir en proposition.

Målet är att det utvidgade maskeringsförbudet ska vara lagstiftat till den allsvenska säsongen 2017.

Snabba på lagens gång

– I dag tar lagföringen tid. Om någon gör fel på en fotbollsarena – som att hoppa in på planen eller kasta in något – så man kunna lagföra och ge tillträdesförbud direkt, samt se till att personen får med sig böteslappen hem.

”Får ett preventivt syfte”

Anders Ygeman beskriver hur det ska gå till i praktiken.

– Det kan vara både organisationsförändringar som behövs för det, men kanske också lagstiftningsförändringar. Vi är beredda från vår del att justera lagar om det behövs, men också diskutera med respektive myndigheter om deras arbetssätt, så du får en direkt konsekvens när du gör fel på en arena.

Fotbollsförbundets ordförande, Karl-Erik Nilsson, är positiv till initiativet.

– En konsekvens av ett snabbare hanterande av de här ärendena är ju att det blir ett synbart resultat och att det har ett preventivt syfte. Om folk ser att det blir en omedelbar konsekvens kan det fungera preventivt och lugnande.

Poliskommissarie Mikael Berkesand jämför med hur polisen agerar i samband med en fortkörning.

– Om du kör för fort på motorvägen så får det konsekvenser direkt.

Polisen: ”Vill inte bli mer repressiva”

Berkesand betonar att polisen inte vill "bli mer repressiva" eller "ta död på stämningen på läktarna som är i världsklass" utan snabba på lagens gång.

– Det är en metodik där man jobbar tillsammans med alla intressanter. Klubbarna har sin arrangörsavstängning, åklagarmyndigheten fattar beslut om tillträdesförbud och poliser ska i viss mån kunna lagföra direkt.

Enkelt uttryckt: om en person springer in på planen eller kastar in något har det tidigare dröjt upp till ett år innan den misstänkte kunnat lagföras – men det ska nu ske direkt på plats.

Hur snabbt ska det gå nu?

– Helst på samma dag, säger Berkesand som betonar att är "lindrigare" brott som ska hanteras på det här viset.

Lars-Christer Olsson hos SEF vill implementera det nya tillvägagångssättet redan i år, och han är nöjd med det stärkta samarbetet mellan polisen och fotbollsfamiljen.

– Vi vill införa det redan under spelåret, det är vår ambition att pröva det. Alla gynnas av det, även den som gjort sig skyldig till det icke önskvärda beteendet.