”Det var lite mycket mobbningssnack”

Sef om valet att bryta med Svensson

Foto: BILDBYRÅN
Mats Enquist.
FOTBOLL

Peter Svensson kritiserar Svensk elitfotboll (Sef) för att inte vilja jobba med de problem kring sexism och pennalism han själv fick vittnesmål om i sitt arbete kring allsvenskan och superettan.

Sef:s generalsekreterare Mats Enquist säger att Fryshuset tagit över uppdraget men de dementerar att ett aktivt arbete mot till exempel sexism ingår i deras uppdrag.

– Nej, det gör det inte, säger Beatrice Clark på Fryshuset.

Peter Svensson, som arbetar med att förebygga våld & psykisk ohälsa och har grundat den våldsförebyggande metoden Huskurage, säger att han genom intervjuer hos 27 av 34 elitklubbar inom superettan och allsvenskan 2015 kunde visa upp en struktur i klubbarna där machokultur premieras och ger social status samt där våld dagligen är närvarande.

Men när Svensson skulle rapportera sina upptäckter till uppdragsgivaren Svensk elitfotboll upplevde han att han mötte motstånd.

– Stefan Lundin (sportdirektör på Sef) återkom och sa att allt var överdrifter. Jag frågade vad han menade. ”Jag har ju skickat vidare varenda mejl till dig, du har väl läst vad spelarna själva sagt”. Planen var att vi efter några månader skulle sätta ihop en rapport med de åtgärder vi trodde skulle fungera men det var aldrig intressant för dem. Jag avpolletterades ganska raskt efter att jag hade kommit tillbaka med den kritik jag hade med mig från klubbarna, säger Svensson.

”Blev lite mycket mobbningssnack”

Sportbladet har sökt Stefan Lundin utan resultat. Sef:s generalsekreterare Mats Enquist menar i sin tur att det fanns helt andra skäl bakom organisationens val att inte jobba vidare med Svensson.

– Vi hade Friends som partner för detta och Friends hyrde in Peter. Efter första året skiftade vi till Fryshuset eftersom vi tyckte att de hade ett mer lämpligt sätt att närma sig det vi ville. Det blev lite mycket skola och mobbningssnack istället för värdegrundsarbete när Friends och Peter skötte det och betydligt mer av våra kärnfrågor när Fryshuset arbetar med det. Det var bara ett byte av leverantörer.

Foto: Privat / Pressbild
Peter Svensson, tv, och Jesper Fundberg till höger.

Vilka kärnfrågor syftar du på då?

– Vi jobbar när gäller värdegrund mycket mer med beteende. Fryshuset jobbar bland annat efter SBK-modellen som vi använder som utgångspunkt. Det är från en given situation beroende på beteenden som kommer fram som det blir konsekvenser. Vad för värdegrund vi vill stå för, hur vi beter oss i olika situationer för att få rätt konsekvens. Det är mer det som det handlar om än andra frågor. Fryshuset har varit varit väldigt bra och är otroligt uppskattade för sina föreläsningar.

Mats Enquist säger vidare att Peter Svensson aldrig var ombedd att göra några intervjuer med klubbarna inom sitt uppdrag för Sef. Var de vittnesmål om pennalism och sexism inom klubbarna som Svensson själv påstår sig ha fått fram tagit vägen vet inte Enquist.

Vem ansvarar för ert arbete mot till exempel pennalism och sexism i dag?

– I huvudsak är det klubbarnas ansvar, men även Fryshuset kan arbeta med det som en del av implementeringen av vårt värdegrundsarbete.

”Vi vill inte jobba med det negativa”

Beatrice Clark på Fryshuset dementerar dock att arbete mot sexism ingår i organisationens uppdrag.

– Nej, det gör det inte.

Clark förklarar hur organisationen jobbar med samtliga klubbar i allsvenskan och superettan kring värderingar för att levandegöra Sef:s uppförandekod. I uppförandekoden står bland annat att klubbarna vill ha en fotboll där ”alla känner sig välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet” men när det kommer till mer konkret arbete mot till exempel sexism hänvisar Clark till föreningarna själva.

– Vi går igenom alla delarna i Uppförandekoden med klubbarna och sedan måste vissa jobba mer specifikt med frågor kring till exempel hbtq-frågor eller hur del välkomnar spelare som har en partner av samma kön. Det är ett arbete klubbarna gör internt och som vi inte går ut med i offentligheten. Sedan beror det också på vilka resurser klubbarna har. Det finns väldigt rika klubbar i allsvenskan och så finns det dem med mindre resurser i superettan och de kanske inte har tid att lägga på de här frågorna heller, även om de skriver under på uppförandekoden för att de tycker att den är helt korrekt.

Har du tagit del av det arbete din företrädare Peter Svensson gjorde?

– Nej, inte alls.

Har du sett de intervjuer han genomförde där klubbarna vittnade om sexism, pennalism och kamratuppfostran?

– Nej, det har jag inte tagit del av. Utifrån hur vi på Fryshuset arbetar lade vi ett förslag när vi blev aktuella kring hur vi själva ville jobba med de här frågorna.

Delar du hans upplevelser om vittnesmål att det finns sexism och pennalism inom klubbarna?

– Nej, det kan jag inte påstå alls men jag vet inte alls hur han jobbade. Vi pratade inte om det när vi gick in i det här samarbetet. För oss när vi gick in så var det otroligt viktigt att lyfta det som var positivt av det som klubbarna gör. Jag tycker många gånger att fokus blir på de små delarna som inte fungerar när det övervägande är så otroligt mycket som fungerar inom fotbollen. Från Fryshusets del vill vi inte börja med det negativa och bygga en utbildning från det hållet utan vi vill fokusera från andra hållet. Att lyfta stoltheten är det vi gör, sedan finns det alltid förbättringsområden men det finns det i alla organisationer. Men är man väldigt trygg i vilka värderingar som styr oss är det inga problem att hantera konflikterna som uppstår. Därför är det viktigt att jobba med värderingar.

Sef:s generalsekreterare Mats Enquist understryker också att det inte ligger i organisationens uppdrag att utbilda klubbarna i ett förebyggande arbete mot till exempel sexism.

– Vi är inte förbundet. Det är klubbarna som driver de här frågorna. Det vi drivit är att klubbarna bett oss ta hand om värdegrundsfrågan. Man kan tycka att vi ska ha stora utbildningar om sexism men Sef är en intresseorganisation, inte en myndighet, och vi har inte allmänansvar för alla klubbar och spelares beteenden. Det är klubbens egna ansvar när det kommer till kritan. Peter har egen bild vad han tycker vi ska hålla på med men det är kanske inte alltid samma sak eller uppdrag eller roll som vi har mandat från våra klubbar att driva.

Mer läsning i samma ämne