Staten vill registrera fotbollshuliganer

FOTBOLL

Nya lagen föreslås träda i kraft i sommar

Ett nationellt register över alla som fått tillträdesförbud till idrottsarrangemang bör upprättas, enligt en statlig utredning.

– Vi måste ha ett register, säger justitieminister Beatrice Ask.

2005 infördes en lag som gav åklagare möjlighet att förbjuda personer från att få tillträde till idrottsarrangemang. Enligt utredaren, Olof Egerstedt, har detta inte varit tillräckligt. Han föreslår därför en lag som ska möjliggöra för Rikspolisstyrelsen att upprätta och föra ett nationellt register över personer med tillträdesförbud. Både idrottsarrangörer och polisen ska kunna få tillgång till registret.

– Det har visat sig att nuvarande lag inte varit tillräckligt effektiv för att motverka våld vid idrottsarenor. Man måste känna till att personer har tillträdesförbud, säger Olof Egerstedt.

Tre år

I dag finns 115 gällande tillträdesförbud. Som längst gäller det i ett år, men regeringen har föreslagit en förlängning till tre år. Registret kommer inte att omfatta idrottsarrangörernas egna register.

Justitieminister Beatrice Ask välkomnar utredningen.

– Vi måste ha ett nationellt register när det gäller tillträdesförbuden. Det är lika viktigt som den förlängning som måste ske av hur länge man kan vara dömd att ha ett tillträdesförbud, säger hon till TT.

Register underlättar

Tillträdesförbud döms inte ut i domstol utan beslutas av allmän åklagare.

Ask är övertygad om att ett nationellt register kommer att underlätta för arrangörerna att stoppa dem som har tillträdesförbud.

Svenska fotbollssupporterunionens förre ordförande Victor Capel anser att införandet av det nationella registret inte får någon praktiskt betydelse.

– Visst, lagen är ganska tandlös om det inte finns något register. Men ur ett ordningsperspektiv fyller redan lagen sin funktion, säger han.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM