Lars-Christer Olsson: ”Kvoteringar löser inte ledarfrågorna”

Lars-Christer Olsson, 73, är först ut bland huvudkandidaterna att bli ny ordförande för Svenska Fotbollförbundet att svara på Sportbladets 11 frågor.

– 51-procentsregeln är grundläggande för vår verksamhet och den bör behållas, säger Olsson.

1) Vilket är ditt bästa respektive sämsta fotbollsminne?

– Som mitt bästa fotbollsminne väljer jag ett där jag själv var med, nämligen hela resan före, under och efter VM i USA 1994. Den resan inkluderar kvalet, själva turneringen och hemkomsten till Stockholm tillsammans med alla de positiva effekter detta fick för svensk fotboll.

– Mitt sämsta minne får bli ett som jag iakttog på avstånd, Heyselkatastrofen vid Europacupfinalen i Bryssel 1985. 39 personer omkom och nära 400 skadades, i en kulmen på oroligheter kring fotbollsmatcher och dessutom helt i onödan.

2) Hur viktig är 51-procentsregeln i dina ögon?

– Svensk fotboll bygger på medlemsägda föreningar där medlemmarna alltid har sista ordet i avgörande beslut och besluten fattas i demokratisk anda. 51-procentsregeln skyddar denna princip som är grundläggande för vår verksamhet och den bör behållas. Den upplevs ibland som ett hinder för nödvändiga investeringar i klubbarna men den frågan bör kunna lösas på annat sätt än att äventyra medlemmarnas inflytande.

Bengaler är något som inte hör hemma på arenorna, Lars-Christer Olsson.
Bengaler är något som inte hör hemma på arenorna, Lars-Christer Olsson.

3) Hör bengaler och pyroteknik hemma på fotbollsarenorna?

– Bengaler och pyroteknik som innebär risk för åskådare och spelare på våra arenor hör inte hemma där. Stämningen på arenorna är viktig men den bygger inte på bengaler och pyroteknik. Fotbollsmatcher skall vara trygga och välkomnande för all sorts publik och var och en som kommer till match har ett ansvar för att det blir så.

4) Hur ser du på Svenska Fotbollförbundets hållning till Fifa och VM i Qatar, exempelvis i jämförelse med den norska linjen under Lise Klaveness?

– Min uppfattning om Fifa och Qatar ligger nära den syn som Lise Klaveness presenterade i sitt tal. Men problemen ligger långt före VM som aldrig skulle ha tilldelats Qatar genom den korrupta process som ledde fram till beslutet. Förutom att organisera tävlingar på världsomfattande nivå borde Fifas högst prioriterade mål vara att utrota korruptionen i världsfotbollen. De nordiska förbunden arbetade aktivt för att förbättra arbetsförhållandena och andra förutsättningar för de människor som till exempel byggde arenorna. Mer kunde säkert ha gjorts men en bojkott hade inte varit rätt metod, förändring kräver kontinuerligt arbete.

SvFF:s ordförandekandidat Lars-Christer Olsson svarar på 11 frågor
SvFF:s ordförandekandidat Lars-Christer Olsson svarar på 11 frågor

5) Behöver Svenska Fotbollförbundet – och i så fall hur – öka andelen yngre, kvinnor och personer med utländsk bakgrund bland de förtroendevalda?

– En aktiv ledarrekrytering är en väldigt viktig uppgift för SvFF. Den rekryteringen skall läggas upp så att vi på alla nivåer inom verksamheten skall klara försörjning av ledare som representerar alla som vill vara med i fotbollen, det vill säga flickor, pojkar, äldre och yngre med olika läggning, personer i utsatta om råden, med olika härkomst, i glesbygd eller tätorter. Fotboll skall kunna spelas i hela Sverige. Artificiella kvoteringar löser inte ledarfrågorna och de regler som vi kommit överens om för all svensk idrott är bra.

6) Om Svenska Fotbollförbundet tvingas välja att satsa mer av resurserna på en bättre topp och spets, landslag och elitklubbarna, eller på de mindre föreningarna längre ner i seriesystemen – vad tycker du ska prioriteras i så fall?

– Min uppfattning är att svensk fotboll inte behöver och inte skall välja mellan att satsa på elitverksamhet eller breddverksamhet. Med ett väl genomarbetat och kreativt arbetssätt kommer fotbollen att kunna skapa förutsättningar som kan förse bredd och elit med de nödvändiga resurser som krävs för bra sportsliga resultat och ta hand om alla som vill syssla med fotboll. Det kommer att kräva hårt arbete och rätt fokus men det är absolut möjligt. Inom Svensk Elitfotboll har vi de senaste åren visat att det går. Vi måste hålla ihop fotbollen.

7) Är processen att välja ny ordförande för Svenska Fotbollförbundet tillräckligt transparent och öppen att ta del av för många i folkrörelsen fotboll?

– Förberedelserna är helt öppna och har startats i god tid för att alla skall kunna vara med. Dessutom föregås förbundsmötet i mars av årsmöten i samtliga distrikt där alla föreningar är inviterade att lämna sina förslag och synpunkter och dessutom har de röstberättigade föreningarna på dam- och herrsidan sina årsmöten före förbundsmötet där valen äger rum.

Lars-Christer Olsson med Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.
Lars-Christer Olsson med Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

8) Du har tidigare suttit i svensk och internationell fotbolls maktsfärer – är det förenligt med ett nytt uppdrag som ordförande för Svenska Fotbollförbundet?

– Jag har svårt att förstå frågan om att ha erfarenheter från internationell fotboll inte skulle vara förenligt med att kunna väljas som ordförande i SvFF. I min värld är förhållandet snarare det motsatta, nämligen att avsaknad av internationell erfarenhet faktiskt skulle vara en nackdel. Det tar tid att bygga internationella nätverk där man kan lära av andra om vad som vore bra för den svenska fotbollen. Detsamma gäller naturligtvis för erfarenheten från olika delar av den svenska fotbollen. Jag har svårt att se okunnighet som en merit.

9) Hur många tillslag lyckas du hålla en fotboll i luften…?

– När jag spelade fotboll hade jag väl hyfsad teknik även om jag aldrig var någon dribblingskonstnär. Nu är det sämre med fötterna men jag är rätt bra på att hålla många saker i huvudet samtidigt och det har jag haft en hel del nytta av.

10) Enligt flera mediarapporter visar medarbetarundersökningar en delvis problematisk arbetsmiljö hos Svenska Fotbollförbundet. Behövs miljön och ledarskapet inom SvFF förändras?

– Jag har också läst medierapporterna om att det skulle råda en jobbig arbetsmiljö i förbundskansliet men de medarbetarundersökningar som vi ledare fått presenterade för oss har inte visat på det. Det hindrar naturligtvis inte att den här frågan bör tas upp av den nya förbundsstyrelse som skall väljas i mars. Jag tror att svensk fotboll behöver en ny diskussion om hur allt arbete skall bedrivas om vi skall lyckas med att hantera de utmaningar vi har och det gäller inom hela verksamhetsfältet där det är viktigt att vi maximerar effekten av de totala resurserna vi har tillsammans.

11) Vad ser du som svensk fotbolls tre viktigaste frågor?

– a/ Behålla och vidareutveckla samverkan i den svenska fotbollen. Sett i en internationell jämförelse är den svenska modellen för samarbete mellan bredd- och elitverksamhet ovanlig men den kan vässas och bli ännu mer effektiv genom en korrekt arbetsfördelning och rätt prioriteringar.

– b/ Det finns utrymme för förbättringar när det gäller fotbollens organisation så att den sportsliga verksamheten organiseras på ett hållbart sätt och går i takt med de resursmässiga förutsättningarna.

– c/ Prioritera ledarutveckling, rekrytering och ökade gemensamma resurser.

Sportbladet har varit i kontakt med den tredje ordförandekandidaten Fredrik Reinfeldt, men han har avböjt att medverka.

Publisert:

LÄS VIDARE

Allsvenska sillybrevet med Daniel Kristoffersson

Missa inga heta fotbollsnyheter – I detta nyhetsbrev ger Sportbladets Daniel Kristoffersson dig veckans hetaste nyheter, rykten och intervjuer från Allsvenskan.