Kentaro överklagar konkurs-beslutet

FOTBOLL

...men skulderna misstänks vara ännu större

Foto: BILDBYRÅN

Kentaro AB har överklagat beslutet att försätta bolaget i konkurs.

Ett tillfälligt lån på åtta miljoner kronor ska betala skatteskulden till staten.

– Det som kommit fram hittills övertygar inte mig om att konkursen ska hävas, säger konkursförvaltaren Hans Renman.

I mitten av juli försattes Kentaro AB, bolaget som äger tv-rättigheterna till stora delar av svensk fotboll, i konkurs av Stockholms tingsrätt.

Under tisdagen, sista dagen det var möjligt, överklagade Kentaro beslutet till Svea hovrätt.

Kentaros ombud skriver att bolaget tillfälligt haft en begränsad likviditet och därför inte kunnat betala sina skatteskulder.

Bolaget menar att skulderna (större delen till Skatteverket) uppgår till 7,8 miljoner kronor och att ett räntefritt lån från brittiska systerbolaget Kentaro Ltd på 8 miljoner kronor ska kunna reglera skulden.

Dessutom skriver Kentaro att TV4:s kvartalsbetalning för rättigheterna till Allsvenskan och Damallsvenskan om 68 miljoner kronor (alltså 272 mkr/år, reds anm) sker 20 september.

”Svårt att bedöma”

Kentaros ombud fortsätter:

"Kentaro har efter tingsrättens beslut (…) fört förhandlingar angående upplåtelser av nya sändningsrättigheter. Bolaget räknar med ett positivt utfall av dessa och bedömer möjligheterna till att bedriva fortsatt verksamhet som mycket goda".

Konkursförvaltaren Hans Renman har tagit del av Kentaros överklagan:

– Bolaget har lovat att komma in med en aktuell bokföring som jag ska få ta del av. Innan dess är det svårt för mig att bedöma hur stora skulderna egentligen är.

– Det jag har sett hittills är inte tillräckligt bra för att jag ska anse att konkursen ska hävas om jag får frågan från Hovrätten, säger Renman till Sportbladet.

Vilka är de största frågetecknen?

– Jag är inte säker på att bolagets skulder bara är på 7,8 miljoner kronor. Enligt den senaste tillgängliga årsredovisningen är skulderna betydligt större.
Enligt den har ju även det svenska bolaget ett krav på 250 miljoner kronor på moderbolaget, Kentaro AG, i Schweiz.

– Ja, men det är tveksamt om den fordran har något värde eftersom det bolaget tydligen är i en svår ekonomisk situation i Schweiz, säger Renman.

Det är nu Hovrätten som beslutar om Kentaro AB först ska få ett prövningstillstånd och om i så fall i nästa skede konkursen ska hävas.

Kentaro AB:s tv-rättigheter för svensk fotboll sträcker sig 2015 ut och huvuddelen av dem är redan sålda vidare till olika tv-bolag.