AIK räknar med ett nytt förlustår

Foto: Ekonomiskt är Teteh Banguras AIK nere för räkning, och det lär dröja innan klubbens ekonomi är i balans.
FOTBOLL

AIK kommer att få in 20,2 miljoner kronor genom sin nyemissionen.

Då öppnar styrelsen för ytterligare krisåtgärder och budgeterar för en ny förlust.

– Vi kommer inte att kunna lägga en budget i balans 2011, säger ordföranden Johan Strömberg.

AIK kommer från ett blytungt 2010 både sportsligt och ekonomiskt. För att rädda klubbens existens har styrelsen nu beslutat om en nyemission som fulltecknats och kommer att ge 20,2 miljoner kronor.

Ytterligare nyemission

Men det räcker inte.

Styrelsen har nu begärt medlemmarnas godkännande att kunna genomföra ytterligare en nyemission och uppta vinstandelslån och kapitalandelslån.

– Det är bara om det behövs. För att ha en livrem så att vi kan köra hela året utan att kalla till en extra bolagsstämma, säger Johan Strömberg.

Ordföranden säger att styrelsens förhoppning är att inte behöva utnyttja möjligheten men säger samtidigt att ekonomin fortfarande inte är balans. Trots drygt 20 nya miljoner kommer AIK att visa negativa siffror även kommande år.

Nobbar bud

– Vi har ett strängt ekonomiskt läge och kommer inte kunna lägga en budget i balans 2011. Men vi måste kunna ha ett bolag i balans och det måste gå till 2012, säger Strömberg.

Samtidigt som styrelsen nu ber om medlemmarnas medgivande till fler krisinsatser nobbades i dagarna ett bud på anfallaren Mohamed Bangura. Strömberg förnekar dock att det var så högt som de 30 miljoner som nämnts i media.

– Det var inte så högt. Vi bedömer att budet var för dåligt efter att ha vägt in alla omständigheter.

ARTIKELN HANDLAR OM