Avslöjar: Utredningen som fällde Martin Strömbergsson

Martin Strömbergsson.
Martin Strömbergsson.

Martin Strömbergsson får inte döma fler fotbollsmatcher under 2020 efter den kränkande kommentaren till Aly Keita.

Sportbladet har tagit del av Svenska Fotbollförbundets utredningen som domen bygger på.

SvFF har döpt dokumentet till ”Utredning om olämpligt uttalande av Allsvensk domare”. Den är gjord av chefsjuristen Anders Hübinette. Han sammanfattar inledningsvis det som hänt:

Martin Strömbergsson har under den Allsvenska matchen GIF Sundsvall-Östersund den 10 augusti 2019 fällt ett olämpligt uttalande till Östersunds målvakt Aly Keita, som uppfattat uttalandet som rasistiskt. Även om det mesta talar för att detta inte varit Martin Strömbergssons avsikt så borde han förstått att det kunnat uppfattats på detta sätt och uttalandet har därför varit klandervärt”.

Tio personer är hörda, inklusive Martin Strömbergsson och Aly Keita.

Det första utredningen försöker ge svar på är exakt vad Strömbergsson sa till Keita i den aktuella matchen.

I media har Aly Keitas version varit följande: ”Sluta prata. Gå tillbaka till ditt mål så att de kan kasta bananer på dig”.

I utredningen vittnar en lagkamrat till Keita (vittne A) samt assisterande domaren (vittne B):

Genom AK:s och MS i allt väsentligt samstämmiga uppgifter – som också delvis stöds av vad bl.a. XX (vittne A) och XX (vittne B) berättat – är utrett att MS till AK vid det aktuella tillfället sagt något om att AK skulle gå tillbaka till sitt mål och där få, eller få kastat på sig, en banan eller bananer. AK har uppgett att han är säker på att MS sa att ’de’ skulle kasta bananer på AK, medan MS har öppnat för att han kan ha sagt att MS skulle kasta, dvs. inte ’ge’, en banan till AK. XX (vittne A) har bekräftat AK:s version om hur orden föll”.

”Domarens version som gäller”

Chefsjuristen Anders Hübinette konstaterar att det har gått lång tid sedan händelsen samt att Aly Keita och vittne A diskuterade händelsen direkt efter matchen. Hübinette skriver att det därför är Martin Strömbergssons version som bör gälla:

Vid en utredning av detta slag, som kan föranleda negativa konsekvenser för MS, bör ett utrymme för tvivel om hur orden föll leda till att MS version läggs till grund för den fortsatta bedömningen”.

Martin Strömbergsson hävdar när han hörs i utredningen att han sagt ”Sluta prata. Hoppa in i buren så ska jag ge dig en banan”.

Enligt utredningen förklarar Martin Strömbergsson sitt uttalande som en gammal floskel.

MS har förklarat att han inte haft någon som helst rasistisk avsikt med det han sade, utan att det handlat om en floskel/fras som genom åren använts av domare i Gävleborgstrakten när man velat få en målvakt (oberoende av hudfärg eller ursprung) att gå tillbaka till sitt mål. MS har dock uppgett att han direkt förstått sitt misstag och att AK blivit upprörd”.

”Anmälde inte händelsen”

I utredningen läggs stor vikt vid att Martin Strömbergsson inte anmälde händelsen efter matchen. Han borde rapporterat den vidare, konstaterar Anders Hübinette:

Även om det rimligen inte kan krävas att MS skulle anmäla sig själv till Disciplinnämnden borde han i vart fall – när han förstått att en spelare under matchen uppfattat ett uttalande MS gjort som kränkande utifrån spelarens hudfärg eller etniska ursprung – rapporterat händelsen till ansvariga inom SvFF, t.ex. till sin domarcoach. På så sätt hade händelsen direkt kunnat utredas vidare och lämpliga åtgärder vidtas”.

I utredningen konstateras att så inte sker samt att varken domarobservatören eller matchdelegaten är medvetna om det som skett.

Både domarobservatören XX och matchdelegaten XX har också angett att de hade rapporterat händelsen vidare, om den blivit känd för dem”, står att läsa i utredningen.

SvFF gick på juristens linje

Chefsjuristen Anders Hübinette ger också sin syn på lämplig påföljd. Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand (GS) samt Domarkommittén (DK) gick sedan på den linjen.

Händelsen har skadat förtroendet för MS som domare och det förefaller orimligt att omständigheterna kommer medge att MS kan återvända i en huvuddomarroll under år 2020. DK bör alltså besluta att pga. allvarligheten i händelsen, och med hänsyn till det stora ansvar som följer med domarskapet, inte tilldela MS några domaruppdrag i förbundstävlingar under återstoden av år 2020. Som framgår ovan får GS hantera frågan om vilka andra arbetsuppgifter som MS kan utföra utifrån sitt anställningsavtal”.

Avslutningsvis ger Anders Hübinette SvFF som arbetsgivare en uppmaning kring jargong och värdegrund bland domare:

Även om detta skulle kunna betraktas som ett enstaka olycksfall i arbetet kan det finnas skäl att överväga insatser för att stärka förutsättningarna för att SvFF:s värdegrund ska genomsyra domarverksamheten. Finns det exempelvis olämplig jargong och andra otillbörliga beteenden etc. som bör diskuteras? Domarna ska alltid föregå med gott exempel och insatser av detta slag kan bidra till att ytterligare stärka det goda domarskapet och förebygga situationer av det slag som nu varit föremål för utredning. Ett sådant initiativ ligger också i linje med den skyldighet en arbetsgivare har enligt diskrimineringslagen att vidta förebyggande åtgärder”.

Publisert:

LÄS VIDARE

Allsvenska sillybrevet med Daniel Kristoffersson

Missa inga heta fotbollsnyheter – I detta nyhetsbrev ger Sportbladets Daniel Kristoffersson dig veckans hetaste nyheter, rykten och intervjuer från Allsvenskan.