Bolin: Tänker på Churchill – Gif Sundsvall ska tacka spjutspetsarna

Det kan tyckas en smula weird att tänka på Winston Churchill, av alla människor, när NP3 Arena i direkt anslutning till slutsignalen förvandlas till ett enda stort lyckohav.

Men Churchill är vad jag tänker på.

Stäng munnen ska jag förklara varför.

Inte självklart att de skulle lyckas

Han måste ersättas

En eloge modell grande till dem