Granskning: Fallet Boovallen

”Ingen stad kommer kunna ha idrottsplatser”

Hela Sverige följer konflikten om Boovallen: Om det här utvecklas på ett felaktigt sätt är det upp till regering och riksdag

Av: 

Patrik Brenning

FOTBOLL

Är ljud från barn och ungdomarnas fotbollsverksamhet att likställa med buller från industrier?

Ja, menar Miljö och stadsbyggnadsnämnden vid Nacka Kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Mark och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt som alla dömt till grannarnas fördel i den pågående rättsprocessen kring Boovallen i Nacka utanför Stockholm.

Domar som om de blir prejudikat kan få konsekvenser för kommuner och idrottsföreningar i hela Sverige.

– Varken Stockholm, Göteborg eller Malmö kommer ha möjlighet att ha fotbollsplaner, säger tidigare justitieministern och Boo FF-ordföranden Thomas Bodström.

Den långdragna konflikten om Boovallen har sin botten i klagomål från grannar i området på att idrottsverksamheten skapar oacceptabla bullernivåer vid deras tomter. I två mätningar, gjorda 2013 respektive 2014, konstaterades också att bullernivåerna översteg Naturvårdsverkets riktvärde på 45 dBA (vilket är gränsen för det som kallas ”industribuller” på kvällar och helger) vid elva angränsande fastigheter.

Sex år efter den första mätningen är det en konflikt som fortfarande pågår och som rivit upp stora sår i området.

Boovalla

Grannarna har hotats

Aktiviteterna på Boovallen har fått begränsade tider, högtalarsystemet får numera bara användas fyra gånger om året och ingen organiserad verksamhet alls kan bedrivas på idrottsplatsen under hela juli månad.

I en dom vid Mark och miljödomstolen den 18 juni i år skärptes restriktionerna mot idrotten ytterligare när det beslutades att verksamheten på helger bara får bedrivas till klockan 17:30 så länge inga bullerskydd är uppförda. Ett ingrepp i tiderna som kommer innebära försämrade träningstillfällen och omkring 135 flyttade matcher för 270 olika lag.

Fritidsnämnden i Nacka måste nu också ansöka om bygglov för bullerskydd senast tre månader efter att domen vunnit laga kraft och konstruktionerna ska vara på plats senast ett halvår efter att bygglovet beviljats. Annars väntar vite på en miljon kronor per år åtgärden dröjer.

Följden för de boende har också varit kännbar. Den fysiska miljön har visserligen förbättrats men hat och hot har enligt uppgifter till Sportbladet också förekommit.

Men den infekterade konflikten lokalt är bara en del av den här historien. Lagtolkningen är gjord och oavsett vad fotbollsklubbarna eller förbunden tycker är bullernivåerna från fotbollsplanerna, enligt Miljö och stadsbyggnadsnämnden vid Nacka Kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Mark och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, inte acceptabla. En lagtolkning som kan få stora konsekvenser för kommuner och idrottsföreningar i hela Sverige.

– Det finns ytterligare en instans att överklaga till och vi har sökt prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Det har vi gjort just för att vi vet att frågan är aktuell för alla i hela landet och vad jag förstår följer också de flesta städer som ska förtätas det här med intresse, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i Fritidsnämnden i Nacka Kommun.

Tidigare justitieministern Thomas Bodström var ordförande i Boo FF när rättsprocessen kring Boovallen inleddes. Han är oroad över utvecklingen och menar att bullerdomen kring Boovallen som prejudikat till och med skulle vara ett hot mot folkhälsan.

– Om man bara för en sekund tänker efter hur viktigt det är att killar och tjejer rör sig och idrottar så bör man förstår hur viktigt det är att ha de här planerna och att kunna använda dem ordentligt. Det är märkligt att göra det här samtidigt som det pågår en stor debatt om att killar och tjejer bara spelar dataspel. Det finns så många som vill spela fotboll och röra sig därute så det här är en hälsofråga också, säger Bodström.

Thomas Bodström

Bullerskydd för 10–12 miljoner

Skulle domen kring Boovallen bli prejudikat innebär det att kommuner i hela landet kan tvingas uppföra bullerskydd eller bygga in hela idrottsanläggningar om närboende klagar på oljud. Bara Nacka kommun har 27 olika fotbollsplaner i sitt bokningssystem och med tanke på att bullerskydden kring Boovallen beräknas kosta 10-12 miljoner är det lätt att förstå vilka summor det handlar om.

– Konsekvensen kan bli att vi inte kan placera de nya planer vi redan planerat centralt. Vi vill gärna ha närhetsprincipen så att även de yngsta barnen kan promenera till en fotbollsplan men den möjligheten kan vara hotad i och med det här, säger Grudevall-Steen.

Boovallen har funnits på platsen sedan 1959 och kritiker menar att de boende valt att bosätta sig bredvid en aktiv idrottsplats. Det som förändrats är att bytet till konstgräs på de två planerna resulterat i en helt annan beläggning på idrottsplatsen och trots kritikernas frustration så har domstolarna gett grannarna rätt. Såvida Nacka kommun inte vinner i sista instansen blir det därmed upp till alla att anpassa sig.

– På Boovallen är vi i så fall ålagda att bygga bullerplank som på vissa ställen är så höga som 5,5 meter. Det kommer bli rena fortet och om det blir likadant på alla ställen innebär det enorma ingrepp i kommunernas kassor, säger Gunilla Grudevall-Steen.

”Måste ha en lagstigning som ger möjlighet”

Stockholm fotbollsförbund oroas över att konsekvensen kan bli färre nya fotbollsplaner. Nacka Kommun har redan planer för fler fotbollsytor men kan nu tvingas revidera dem.

– Alla nya planer vi planerar, och som kranskommunerna planerar, ligger i redan bebyggda området eller där det kommer att byggas framöver och de är placerade där för att det ska vara så nära som möjligt för barnen. Om det här blir prejudikat kanske vi tvingas lägga dem utanför områdena och skjutsa alla dit men då faller mycket med att unga måste kunna röra sig spontant för att må bra och det vore oerhört olyckligt, säger ordföranden i Fritidsnämnden Gunilla Grudevall-Steen.

Grudevall-Steen ser också flera problem, utöver bara de ekonomiska, med bullerplank.

– Om vi kommer behöva bygga bullerplank runt planer blir ytorna inhängande och det är inte alls bra ur trygghetsaspekten. Det blir ingen insyn och då kanske vi måste ha det låst periodvis så att det inte förekommer andra saker på nätterna där när det inte finns någon tillsyn. Då blir det inte alls den typ av samhälle vi vill ha där du ska kunna utnyttja ytorna andra tider än bara när lagen är där.

– Det finns också en möjlighet att lägga kontor runt planerna men då får vi inte heller den tillsyn man vill. Vi vill gärna ha ögon dygnet runt på de här ytorna och jag tror inte heller det är den stad vi vill ha med kontor runt omkring.

Gunilla Grudevall-Steen

Gunilla Grudevall-Steen vill nu att Nacka kommun ska få hjälp i processen.

– Vi måste titta nationellt på hur vi ska lösa det här eftersom det kommer påverka barn- och ungdomars hälsa om vi inte kan få till idrottsytor.

Hur borde lagstiftningen i så fall ändras?

– Jag är inte lagstiftare men jag hoppas att Svenska fotbollförbundet och även Riksidrottsförbundet tar tag i det här och komma fram med smarta och bra lösningar som kan godtas av alla, för det får inte heller bli att alla runt idrottsplatserna är arga och sura. Hur man ska göra det, om det kan finnas smarta sätt att bygga som inte medför de enorma kostnaderna med bullervallarna, lämnar jag till de som kan.

Tidigare justitieministern Thomas Bodström uppmanar i sin tur regeringen att agera.

– Jag har inte sett den senaste domen men om det här utvecklas på ett felaktigt sätt är det upp till regering och riksdag att se till att lagstiftningen gör att barn och ungdomar i praktiken kan röra på sig. Annars går det inte att till exempel spela fotboll i storstäder. Varken Stockholm, Göteborg eller Malmö kommer ha möjlighet att ha fotbollsplaner om det inte får finnas några grannar. Då måste planerna byggas flera mil utanför storstäderna och då kommer framförallt de som inte har råd med skjutsa dit att drabbas. Då blir ungdomsidrotten ännu mer en klassfråga, säger Bodström.

Redan 2017 ville centerpartisterna Per Lodenius och Peter Helander i en motion till riksdagen ge Naturvårdsverket i uppdrag att ”se över de allmänna råden om buller kopplade till motorbanor och de idrottsanläggningar som lyder under definitionen industribuller”. Detta då de menade att flera idrottsanläggning med dagens regelverk hotades av nedläggning.

En motion som avslogs.

Thomas Bodström är nu tydlig i sin önskan.

– Jag kan säga så här: Ska vi ha ungdomsverksamhet inom idrotten måste vi ha en lagstiftning som ger den möjligheten. För det kommer alltid finnas egoistiska grannar som inte ser det behovet.

Sportbladet har varit i kontakt med den granne som varit mest drivande i frågan. Grannen har avböjt att uttala sig med hänvisning till hur känslig frågan blivit i området.


PODD: Aftonbladet Daily om konflikten mellan polisen och fotbollsfans

Aftonbladet Daily om konflikten mellan polisen och fotbollssupportar och försöker reda ut vad som ligger bakom slitningarna.
 Lyssna:  iTunes (iPhone)  Acast  Spotify

ANNONS

Betalar du för mycket för din el? Hitta ett bra avtal för dig när elpriserna rusar!

Extern länk från Compricer

Jämför här!


Publisert:

LÄS VIDARE

Förvandlas till fotbollsfängelse – trots domen som skulle rädda allt

Allsvenska sillybrevet med Daniel Kristoffersson

Missa inga heta fotbollsnyheter – I detta nyhetsbrev ger Sportbladets Daniel Kristoffersson dig veckans hetaste nyheter, rykten och intervjuer från Allsvenskan.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Granskning: Fallet Boovallen

Ungdomsfotboll

Thomas Bodström