”Har inte varit ett alternativ”

FOTBOLL

RF kritiskt till förbundets förslag

Foto: Magnus Wennman
Karin Mattsson Weijber

Svenska Fotbollförbundets mål att själva få avgöra vilka regler som ska få gälla för idrottsaktiebolag har en tuff uppförsbacke.

– Att låta varje specialförbund själva få bestämma har inte riktigt varit uppe som ett alternativ, säger RF-ordföranden Karin Mattsson Weijber.

27–29 maj är det Riksidrottsmöte i Uppsala. Då ska den heta frågan om vilka regler som ska gälla framöver för idrotts-AB:n avgöras.

I dag måste den ideella föreningen ha röstmajoritet, minst 51 procent, i ett idrotts-AB.

Samma nivå för alla

Sportbladet har i ett antal artiklar beskrivit hur Svenska Fotbollförbundet, Föreningen Svensk Elitfotboll och Elitföreningen Damfotboll i ett gemensamt remissvar vill att fotbollförbundet själva ska få bestämma vilka ägarnivåer som ska krävas inom fotbollen.

Riksidrottsförbundets juridiska kommitté har gjort en utredning där en sänkning till 34 procent är ett alternativ men där samma nivå ska gälla för alla specialförbund inom RF.

– Vi i Riksidrottsstyrelsen ska gå igenom remissvaren och sedan besluta hur vi ska agera. Troligen kommer vi med vårt förslag till riksidrottsstämman i början av april, säger Karin Mattsson Weijber.

Vad är det realistiskt att ni föreslår?

– Jag skulle vilja säga att det antingen är att regeln är kvar på 51 procents röstmajoritet eller det som varit ute på remiss, det som man kan kalla 34-procentsgränsen.

– Rent teoretiskt kan man även gå till stämman med ett förslag att varje specialförbund själva får bestämma, men det har inte riktigt diskuterats. Och det verkade inte finnas någon större uppslutning kring det alternativet vid den förra stämman.

– Jag tror att det kommer handla om 34 eller 51 procent, säger Mattsson Weijber.

För att ändra från dagens 51-regel krävs det dessutom 2/3-dels majoritet bland de 208 rösterna som kommer från special- och distriktsförbunden vid RF-stämman.

ARTIKELN HANDLAR OM