Fotboll

Blom tar över efter Frebran

Av: 

Robert Laul

Agneta Blom och Gabriel Wikström.

FOTBOLL

Fyra år – fyra olika samordnare för en positiv supporterkultur.

Agneta Blom efterträder nu Rose-Marie Frebran för att motverka det idrottsrelaterade våldet.

– Alla utredningarna är gjorda, nu ska det bli handling av det, säger hon och lägger fokus på samverkan mellan klubbar och supportrar, polis och kommuner.

Agneta Blom, 52, är socialdemokratisk politiker från Örebro, har en bakgrund som lektor i statsvetenskap och har jobbat med utredningar för att förebygga våldsbejakande extremism samt hot och våld mot förtroendevalda. Hon efterträder alltså Rose-Marie Frebran (KD) och förordnandet gäller året ut.

Det är fjärde personen inom loppet av knappt fyra år som får regeringsuppdraget att motverka det idrottsrelaterade våldet: Per Unckel som avled i september 2011 efterträddes av Björn Eriksson som efterträddes av Rose-Marie Frebran 2013.

I förra veckan presenterade Frebran slutrapporten för idrottsminister Gabriel Wikström (S) som nu har beslutat att Agneta Blom ska ta stafettpinnen i mål.

Det berättar han för Sportbladet på Socialdepartementet i Stockholm dit vi bjudits in för att få en fördjupad bild:

– Vi går in i en ny fas med arbetet. Agneta är väl insatt och har bra kontakter, då blir det inget glapp, säger Gabriel Wikström.

Minska alkohol och droger

Agneta Blom var ämnessakkunnig och sekreterare redan under arbetet med Rose-Marie Frebrans slutrapport, och beskriver "den nya fasen" så här:

– Det vi framför allt ska fokusera på är att få samverkan att fungera lokalt. Samverkan mellan polis, klubbar och kommuner så att det blir bra förutsättningar för idrottsevenemangen, både för klacksupportrar, arrangörer och all annan publik. Arbetet i år kommer att handla om att få klubbar, supportergrupper, polis, kommuner och arenaägare att prata ihop sig om samverkansstrategier, säger Agneta Blom.

I den slutrapport som presenterades i förra veckan belystes ett antal olika punkter som bland annat handlade om hot och våld, att minska alkohol och droger vid idrottsevenemang, pyroteknikfrågan, maskulinitetskulturen och mediernas roll.

– En tung del är att vi nu går från att diskutera hur vi ska göra till att faktiskt genomföra det. Och då inte genom att ställa oss längst fram och säga: "Jag vet vart vi ska gå" för det vet klubbar, det vet supportrar, det vet polis och det vet kommuner – det är de som har kunskapen. Men de behöver ha hjälp att samordna detta. En plan är framtagen och ett antal regionala träffar redan planerade, menar Agneta Blom.

Enligt idrottsminister Gabriel Wikström handlar det om att fortsätta att "bena ut de olika frågorna":

– Ibland klumpas problematiken ihop, sedan pekar man på klubbarna eller på politiken eller på polisen. Det är viktigt att se att alla har en roll att spela. Det måste vara definierat, det är bara så vi kan få en positiv supporterkultur, att det är den som bejakas, och det är just där samordnaren behövs, tycker Gabriel Wikström.

Agneta Blom:

– Supporterkulturen finns redan, det är supportrarna som har skapat den. Det handlar om att underlätta för dem att få vara supportrar på ett bra sätt. Jag tror att 99,5 procent av supportrarna vill vara det för att de älskar sina lag, sitt engagemang och det sociala sammanhanget. De vill inte alls bli förknippade med saker som skrämmer andra.

”Träffar jättegärna supportrar”

När slutrapporten presenterades fick den en del kritik, bland annat menade SFSU, supportrarnas riksorganisation, att de inte varit med vid själva tillkomsten av rapporten?

– Vi vet att den kritiken har funnits, säger Gabriel Wikström. Men det är viktigt att det är Sef (Svensk elitfotboll) som håller i detta, och att vi inte går in och sidesteppar dem på något sätt. Då får vi ingen bra dialog med vare sig fotbollsvärlden i stort eller supportrarna. Här har vi sagt väldigt tydligt, och är överens om, att här ska det finnas en tydlig plan för hur supportrarna ska involveras. Det är viktigt för samordnaren att se till att det finns en sådan plan.

Agneta Blom:

– Risken under ett sådant här arbete är att det blir ett högt tonläge eftersom det är verksamheter där känslor spelar väldigt stor roll. Men det handlar inte om att stå på central nivå och diskutera vad man borde göra, utan om att ge människor förutsättningar att arbeta ute i klubbar där matcher spelas och supportrar befinner sig. Det viktiga är att den dialogen underlättas. Jag träffar jättegärna supportrar för att diskutera, den dörren är alltid öppen men det handlar om att dialogen mellan supportrar, klubbar och polis ska fungera. Och den dialogen ska fungera oberoende av en nationell samordnare. Annars är risken att man står och slår den ena i huvudet på den andra, och det är inte meningen, då blir det ingen verkstad, säger Agneta Blom.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och antikroppstest - klicka hem allt inför sommaren här.

MEDS

Publisert:

Sportbladet – Allsvenskan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om Allsvenskan – krönikor, reportage, intervjuer, granskningar och rankningar.

Ja, tack!