Umeå FC begärt i konkurs

Banken avslog klubbens amorteringsplan

FOTBOLL

UMEÅ (TT)

På onsdag eftermiddag skickade kronofogdemyndigheten i Umeå en begäran till Umeå tingsrätt om att försätta fotbollsklubben Umeå FC i superettan i konkurs.

Klubbens kamp för att i sista minuten undvika en konkursansökan misslyckades.

- Vi fick under onsdag eftermiddag ett besked från banken om att vår anhållan om förändringar i amorteringsplanen hade avslagits, säger en besviken ordförande i Umeå FC, Sten Sandén till TT.

Även om det ser mörk ut har nu Umeå FC cirka två veckor på sig att försöka hitta lösningar på den svåra ekonomiska situationen och undvika en konkurs. Skulderna är totalt nära 8 miljoner kronor varav cirka 1,6 miljoner kronor i form av skatteskulder till staten och cirka 2 miljoner kronor i skulder till en bank. Övriga fordringsägare är bland andra småföretag i Umeåområdet.

- Det vore fel att ge upp, men vi har tiden och omständigheterna emot oss, säger Sten Sandén som sedan han blev ny ordförande vid årsskiftet stridit hårt för klubbens framtida existens.

Bara banken backade

Klubben hade inför onsdagen fått godkännande för en avbetalningsplan från samtliga parter utom banken.

- Jag har svårt att förstå hur banken resonerar. Den förlorar ju sina pengar om det blir konkurs. Följden blir att även staten och småföretagarna går miste om en hel del pengar, menar Sten Sandén.

Det finns inte mycket att hämta i ett konkursbo eftersom klubbens tillgångar av kronofogden värderas till bara drygt 115 000 kronor.

Den absolut största förloraren är dock fotbollen i Umeå, påpekar Sten Sandén.

Åker ur serien

En eventuell konkursförvaltare, som tillsätts om tingsrätten försätter klubben i konkurs, kan välja att driva laget vidare under innevarande säsong om han finner det ekonomiskt försvarbart. Men laget kommer ändå att falla ur superallsvenskan enligt reglerna.

- Vad finns det då för incitament för spelarna att fortsätta och vad finns det för publikintresse? Sponsorintäkterna kommer definitivt att försvinna, säger Sten Sandén.

Redan på slutet av 1980-talet började Umeå FC få problem med att betala skatter och avgifter. Föreningen har levt över sina tillgångar utan att tidigare klubbledningar har vidtagit nödvändiga åtgärder.

Enligt uppgifter från kronofogden finns för tillfället 113 så kallade allmänna mål mot Umeå FC. Samtliga handlar om obetalda skatter och avgifter till staten. Dessutom finns ett antal enskilda mål från privata fordringsägare.

Anders Edholm/TT