Lagrell: Det kommer inte att bli så höga belopp

Fifa fattar beslut i sommar.

FOTBOLL

Att klubbarna ska betala tränings- och utbildningskompensation är helt klart.

Men nivåerna kommer inte bli så höga som Svenska Fotbolls-förbundet föreslagit.

Det säger ordföranden Lars-Åke Lagrell.

Enligt Lars-Åke Lagrell kommer nivåerna i tränings- och utbildningsersättningen hamna lägre när Fifa fattar beslut i sommar.

– Jag vill egentligen inte kommentera några siffror. Men det är inte meningen att det ska bli så här höga belopp, säger han.

Lars-Åke Lagrell har själv varit med att räkna fram nivåerna.

– Jo, men när Fifa ska besluta kommer det grundas på vad som är bra för fotbollen – inte exempel som räknats fram, säger han.

Fifa:s nya regler började gälla 1 september 2001 och vissa klubbar riskerar att betala miljontals kronor i retroaktiva övergångsersättningar.

Men förvirringen kring tränings- och utbildningsersättningen kan göra att Fifa flyttar datumet, menar Lagrell.

– Jag kan inte utesluta att reglerna börjar gälla 1 september 2002 i stället. Men det gäller enbart tränings- och utbildningsersättningen. I övrigt finns inga oklarheter kring Fifa:s nya regler, säger Lars-Åke Lagrell.

Robert Laul