Rättsläkare underkänner obduktionsprotokoll

Dödsorsaken "vållad av annan"

FOTBOLL

Protokollet över obduktionen av en 26-årig man, som avled i samband med ett huliganbråk i juli, får underkänt av den rättsläkare som gjort den nya granskningen.

- Obduktionsprotokollet uppfyller inte Rättsmedicinalverkets nationella riktlinjer vad gäller säkerhet och kvalitetskrav på flera punkter, säger Olle Lindkvist, docent i rättsmedicin, till TT.

Lindkvist slår också fast att dödsorsaken inte är naturlig utan ''vållats av annan''. Han anser inte att en medfödd försvagning av ett blodkärl i hjärnan skulle vara dödsorsak.

TT: Betyder det här att obduktionen måste göras om?

- Det räcker nog med att man eftergranskar vissa detaljer före kremering, säger Lindkvist.

Förvirring

Vid första obduktionsrapporten i augusti uppstod viss förvirring om dödsorsaken. Åklagaren uppfattade att första rättsläkaren ansett att 26-åringen inte säkert avlidit av misshandeln - utan att skadan i hjärnan kombinerat med hård fysisk ansträngning kunde ha spelat in. Därefter har rättsläkaren offentligt förnekat detta.

Mannens familj godtog i vart fall inte beskedet utan krävde en ny undersökning av den döde. Familjen har skjutit upp kremeringen av kroppen i avvaktan på detta.

Familjens advokat, Peter Althin, har begärt den nya granskningen för att säkerställa protokollets bevisvärde - juridiskt och medicinskt - inför en kommande rättegång.

- Jag har fått en muntlig rapport av Olle Lindkvist. Men jag vill få det skriftligt och sätta mig och läsa i lugn och ro. Senare i veckan kan jag ha ett besked om vi ska fortsätta eller nöja oss så här, säger Althin till TT på måndagen.

Åklagaren vidhåller

Kammaråklagare Henrik Söderman, som godkänt att ytterligare en rättsläkare får ta del av all medicinsk utredning i ärendet, går nu vidare med brottsutredningen.

Han poängterar att hänsyn till de anhöriga spelat in i beslutet. Vidare håller han också fast vid hur han uppfattade den förste rättsläkarens uppgifter.

- Jag fick en muntlig dragning. Jag tänker inte gå in i någon debatt om det där, men jag vidhåller vad jag uppfattat, säger Henrik Söderman till TT på måndagen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM