Simutenkov – han kan bli idrottens nye Bosman

Dom i dag kan revolutionera idrotts-Europa

FOTBOLL

Först kom Bosman.

Nu ska Simutenkovdomen revolutionera idrotts-Europa och öppna gränserna.

På tisdagen beslutade EU:s domstol att spelare från länder med samarbetsavtal med den europeiska unionen ska räknas som EU-spelare.

Det är Teneriffas ryske fotbollsspelare Igor Simutenkov som gått till domstol med anledning av att det spanska fotbollsförbundets regelverk som, i likhet med det svenska förbundets regler, begränsar hur många spelare från länder utanför EES-området ett lag får ha på plan samtidigt. EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) innehåller alla EU:s medlemsländer samt Efta-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Simutenkov hävdade att han skulle likställas med spelare från EES-länder med hänvisning till ett partnerskaps- och samarbetsavtal som finns mellan EU och Ryssland.

På tisdagen fick han rätt. Domen förväntas bli prejudicerade, vilket kan få stora konsekvenser för idrotten i Europa. EU har liknande partnerskapsavtal med ett tjugotal länder, till exempel Algeriet, Marocko, Tunisien, Ukraina och Vitryssland.

Det är mycket sannolikt att även idrottare från dessa länder omfattas av Simutenkovdomen.

– I de högsta fotbollsserierna i Sverige får ett lag endast ta upp tre spelare från utanför EES-området på sin spelarförteckning. Denna begränsning kommer sannolikt att tvingas ändras efter den här domen, säger advokat Kent Karlsson, EU- och konkurrensrättsexpert på firman Linklaters.

Beroende på hur domen tolkas kan så många som nästan 100 länder att beröras.

– Det finns ytterligare 77 länder som har liknande avtal, fram för allt många länder i Afrika, säger Kent Karlsson.

För det Svenska fotbollförbundet kommer inte Simutenkovdomen som någon blixt från klar himmel. Frågan diskuterades på ett extra representantskapsmöte i februari.

– Har domstolen nu fattat ett beslut som är allmängiltigt, då är fotbollen tvingat att acceptera. Vi måste anpassa oss för vi kan inte bryta mot lagen och får justera vårt regelverk, säger Lars-Åke Lagrell, ordförande i Svenska fotbollsförbundet.

Förbundet vill nu avvakta hur Europeiska fotbollsförbundet (Uefa) tolkar domen.

– Uefa jobba på att vända på kuttingen, då behöver inte detta innebära någon katastrof, säger Lagrell.

På Uefas kongress nästa vecka ska man ta beslut om att varje lag måste ha ett visst antal spelare som är fostrade på hemmaplan, att under minst tre års tid fått fotbollsutbildning i samma land som klubben. Förslaget innebär att om ett par år ska minst åtta spelare av 25 i en trupp vara fostrade i samma land som den aktuella klubben.

– Allt talar för att det beslutet tas i nästa vecka, säger Lars-Åke Lagrell.

Men Kent Karlsson är inte övertygad om att Uefas nya regelverk håller i jämförelse med Simutenkovdomen.

– Jag tror inte det. Det kommer säkerligen att prövas, så om ett antal år har vi nog en ny Bosman eller Simuntenkov, säger han.

Fotbollen är långt i från den enda idrott som berörs av Simutenkovdomen, även andra förbund kommer troligtvis att få ändra sina regelverk.

– Resultatet av domen i EU-domstolen innebär att idrottsmän och idrottskvinnor från dessa länder jämställs med idrottare från ett EU-land, under förutsättning att de är anställda av en klubb och har uppehålls- och arbetstillstånd. I Sverige kan alltså fler än tre medborgare från dessa länder delta i en match för samma lag. Ett ishockeylag kan med andra ord ha en hel femma bestående av ryssar, säger Kent Karlsson.

Fotnot: Bosmandomen, efter den belgiske fotbollsspelaren Jean-Marc Bosman, kom i december 1995 och innebär att spelare utan kontrakt kan byta klubb inom EU utan någon övergångssumma.

Lars Markusson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM