”Det handlar om mycket pengar”

Ministern vill inte svara

FOTBOLL

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) vill inte svara på frågan om varför regeringen inte räknat på vilka intäkter ett fotbolls-EM 2016 kan ge.

Lena Adelsohn Liljeroth och Lars-Åke Lagrell.

I stället hänvisar hon till Erik Kristow, politiskt sakkunnig inom medier, film och idrott på kulturdepartementet.

– Vi fick kännedom om önskemålet att staten ska betala 3620 miljoner kronor för att bygga temporära läktare på fyra orter först vid mötet den 8 september, säger Erik Kristow och fortsätter:

– Det handlar om mycket pengar som måste vägas mot andra behov i samhället. Vad ett EM skulle ge i form av skatteintäkter är väldigt osäkert och svårt att beräkna.

Enligt Svenska Fotbollförbundet (SvFF) samt studier i Norge och Sverige är det rimligt att tro att det skulle generera

betydligt mer än vad SvFF anser att ni behöver skjuta till med för utbyggnad av arenorna?

– Vi har tagit del av förbundets analys och när det gäller förfrågan från fotbollförbundet och kommunerna så pågår beredning och vi har en dialog med förbundet, säger Erik Kristow.