Han stoppas av stadgarna

Lagrells efterträdare är inte valbar: ”Det går att ändra”

Foto: AP
STOPPAS Lars-Christer Olsson kan inte bli ordförande i Svenska Fotbollförbundet – för han har bott utomlands.
FOTBOLL

Huvudkandidaten att ta över efter Lars-Åke Lagrell, Lars-Christer Olsson, 61, kan inte bli ordförande i Svenska Fotbollförbundet.

De nuvarande stadgarna sätter stopp eftersom Olsson inte bott i Sverige under de senaste åren.

– Vi är medvetna om det här problemet, säger valberedningens ordförande Börje Sandgren.

Den tidigare vd:n i Uefa har allt mer seglat fram som favoriten att ta över när Lagrell lämnar svensk idrotts mäktigaste position nästa år.

Men Lars-Christer Olsson har ett betydande hinder att ta sig förbi.

Enligt paragraf 26 i Svenska Fotbollförbundets stadgar är en kandidat endast valbar om man varit ”permanent boende i Sverige under de tre senaste åren”.

”Medvetna om regeln”

Enligt Skatteverkets folkbokföring utvandrade Lars-Christer Olsson till Schweiz (i samband med arbetet inom Uefa) 2001 och har inte flyttat tillbaka till Sverige.

Att Olsson är en av kandidaterna bekräftas av Börje Sandgren:

– Vi har pratat med en handfull grupp av personer. Lars-Christer Olsson är en av dem, säger Sandgren.

Trots att han inte är valbar?

– Det är korrekt att den formuleringen finns i stadgarna och den är ett problem om Olsson blir valberedningens val. Vi och han är medvetna om regeln, säger Sandgren, som dock menar att det går att hitta en lösning:

– Personligen tycker jag att den här delen av stadgarna är ålderdomlig. Det går att ändra på stadgarna. Regeln har funnits för att ingen helt utifrån ska kunna röstas in som ordförande.

– Lars-Christer Olsson är svensk och har kvalifikationerna, liksom flera andra, för uppdraget. Dessutom kommer han flytta tillbaka till Sverige under året.

Sportbladet har förgäves sökt Lars-Christer Olsson, som befinner sig på resa utomlands.

”Jag är beredd”

I Svt:s Sportspegeln sa han i söndags:

– Om man tycker att jag har rätt kompetens och erfarenhet, och tror att jag kan bidra med någonting, så är jag beredd att ställa upp.

Men för att han ska kunna bli Svenska Fotbollförbundets nye ordförande måste alltså först stadgarna ändras.

FAKTA

ÄRENDE VID FÖRBUNDSMÖTET

Annat ärende än ovan sagts får inte avgöras av förbundsmötet.

Valbar är medlem i förening inom SvFF som fyllt 18 år och som varit permanent boende i Sverige under de tre senaste åren före valet och som inte är försatt i konkurs eller har god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 § och 7 § föräldrabalken. Ledamot i Förbundsstyrelsen är inte valbar som ledamot i Disciplinnämnden, Besvärsnämnden, Licensnämnden eller Appellationsnämnden eller som revisor eller revisorssuppleant.

Om tjänstemans valbarhet stadgas i 18 §.

Här är de utpekade kandidaterna

Karl-Erik Nilsson, 54: F d elitdomare, vice ordförande Oddevold.

Susanne Erlandsson, 54: Vice ordförande Svenska Fotbollförbundet.

Lars-Christer Olsson, 61: F d vd Uefa, konsult SEF.

Bo Johansson, 45: Ordförande SEF och Elfsborg.

Jörgen Eriksson, 54: Ledamot Svenska fotbollförbundets styrelse.