Är i miljontvist – med Skatteverket

Förre Uefa-basen överklagar beslutet

Foto: LOTTE FERNVALL
Skatteverket har synat Lennart Johanssons deklaration från 2011 och funnit att han borde skatta för mer än de 140 000 euro han får i pension från Uefa. Men Johansson överklagar.
FOTBOLL

Förre Uefa-ordföranden Lennart Johansson har hamnat i en skattetvist.

Skatteverket vill beskatta­ inkomst på ytterligare en knapp miljon för inkomståret 2010.

Men 82-åringen överklagar beslutet och hävdar att pengarna betalats ut till svenska fotbollsförbundet och inte till honom personligen.

Det är den före detta ­Uefa-ordföranden, Lennart Johanssons, pensionsut­betalningar som slutat i en miljontvist hos Skatteverket.

Skatteverket har synat Lennart Johanssons deklaration från 2011 och funnit att han borde skatta för mer än de 1 750 980 kronor han får i pension från Uefa.

Skatteverket menar att även de 100 000 euro (954 000 kronor*) som Lennart Johansson redan 2008 avstod ifrån för att i stället låta gå till svenska fotbollsförbundets (SvFF) Uefa-kansli ska anses skattepliktigt för honom som privatperson.

”Om en person som enligt avtal eller liknande har rätt till lön, arvode, eller dyligt frivilligt till annan avstår från hela sin förmån eller del av den, är förmånen ändå skattepliktig i sin helhet”, skriver Skatteverket i sitt omprövningsbeslut.

Överklagar till nästa instans

Lennart Johansson tycker annorlunda. I sin överklagan menar han att den omförhandlingen som gjordes 2008 var permanent och att sedan dess har pengarna direkt från Uefa gått till SvFF och aldrig varit disponibla att använda och därmed inte heller bör räknas som skattepliktig inkomst för honom.

Och nu överklagar alltså Lennart Johansson skatteverkets omprövningsbeslut till förvaltningsrätten.

Sportbladet har sökt Lennart Johansson för en kommentar utan att lyckas.

PRESIDENT FÖR UEFA

Namn: Lennart Johansson

Ålder: 82

Yrkesbakgrund:

Ordförande för AIK 1967–1980

President för Uefa: 1990–2007

Vice ordförande i Fifa: 1990–2007

Taxerad inkomst från 2011 som Skatteverket ej godkänner: 3 911 900 kronor.

Fördelat på inkomstpension från...

...Uefa: 1 750 980 kronor

...Fifa: 775 092 kronor

...övrigt: 1 385 828 kronor