Förbundet: Vi måste lyssna

FOTBOLL

Storklubbarna AIK, Elfsborg och IFK Göteborg har en helt annan åsikt än Svenska Fotbollförbundet.

– Är det fler föreningar som har samma inställning så måste vi givetvis lyssna, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Det är en mindre revolution mot SvFF:s beslut i 51-frågan som inletts hos landets största klubbar.

Inom det närmaste dygnet kan dessutom Helsingborg, Djurgården och Malmö FF ansluta sig till revolten via årsmötesbeslut.

– Det är jättebra att föreningarna engagerar sig, men de har vaknat lite sent, säger Karl-Erik Nilsson.

Representerar ert remissvar svensk fotboll?

– Vi hade ingen anledning att tro något annat då. Förbundsstyrelsen är sammansatt med ledamöter som representerar olika delar av svensk fotboll. Vid distriktsårsmötena har vi fått stöd för att det är bättre om specialförbunden själva får bestämma.

– Jag tycker fortfarande att det är lämpligare att fotbollens 3 209 föreningar själva avgör vad som ska gälla för fotbollen än att 68 andra specialidrottsförbund inom RF gör det.

Kommer ni ta upp 51-frågan på SvFF:s årsmöte 23 mars?

– Nej, den finns inte med på dagordningen och stadgarna är strikta med att den typen av frågor måste anmälas i god tid. Det är bättre att klubbarna tar upp det i sina forum, som inom SEF. Om det finns ett uppenbart tryck från klubbarna så finns det tid att upp den här frågan för förbundsstyrelsen innan vi ska rösta på Riksidrottsmötet.

Kring 20 april ska Riksidrottsstyrelsen (RS) lämna sitt förslag kring ägarfrågan.

Som underlag har de remissvar från bara 25 av 69 specialidrottsförbund, och som det nu verkar, en splittrad fotbollsrörelse.

– Utöver de formella remissvaren så tar RS intryck av uppfattningar och opinion såväl inom som utom idrottsrörelsen, säger RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber.

Detta har hänt

SEnligt RF:s stadgar måste den ideella föreningen äga minst 51 procent av rösterna i ett idrottsaktiebolag som representerar föreningen i tävlingar.

S En utredning föreslår inför RF-stämman, där de 69 olika specialidrotterna har rösträtt, att 51-procentsregeln försvinner ur RF:s stadgar och att varje specialidrottsförbund själva ska få bestämma reglerna.

S Specialidrottsförbunden fick ge sina remissvar på utredningen fram till och med 18 februari. Efter röstsiffrorna 6–1 i Svenska fotbollförbundets styrelse var SvFF ett av specialförbunden som ställde sig bakom utredningens förslag.

S Nu har IFK Göteborg, Elfsborg, AIK och Hammarby tagit helt andra beslut. De vill tvärtemot SvFF behålla 51-procentsregeln inom RF. Inom de närmaste dagarna kan Helsingborg och Malmö FF fatta liknande beslut.