Nu kan Dif och MFF göra som AIK

Fler klubbar följer efter i 51 procents-frågan

FOTBOLL

IFK Göteborg och Elfsborg sedan tidigare, AIK i går.

I kväll kan Djurgården och i morgon Malmö FF gå i samma fotspår och göra uppror mot SvFF vilja att flytta på 51-procentsregeln.

Sportbladet berättar i dag om hur AIK och Hammarby i ett skarpt formulerat svar från Stockholms Idrottsförbund protesterar mot utredningsförslaget att flytta kravet på att den ideella föreningen ska ha röstmajoritet (minst 51 procent) i ett idrottsaktiebolag från RF till varje specialidrottsförbund.

AIK antog i går kväll dessutom enhälligt på sitt årsmöte en motion om att aktivt slåss för att regeln ska vara kvar i nuvarande form.

I kväll har Djurgården och Helsingborg årsmöten och motioner med liknande innehåll har lämnats in där.

I Djurgården menar medlemmarna Adam Szulkin och Ludvig Frishammar att det "är viktigt att behålla regeln inom RF:s stadgar och gemensamt inom svensk fotboll utreda frågan noggrant".

Djurgårdens styrelse skriver i en kommentar till motionen: "Styrelsen stöder i enlighet med tidigare årsmötesbeslut ett bevarande av 51%-regeln inom svensk fotboll (…) Samtidigt ser vi det som problematiskt att kräva att andra förbund vars verksamhetsvillkor vi har ringa eller ingen insyn i skall tvingas anpassa sig efter vårt tycke. Således överlämnar vi till årsmötet att ta ställning till motionen givet ovan nämnda begränsningar."

En motion med liknande formuleringar har också lämnats in av en större grupp medlemmar i Malmö FF, som har årsmöte i morgon, fredag kväll:

"(…) MalmöFF ska verka för att kravet på röstmajoritet för idrottsföreningen bibehålls i Riksidrottsförbundets stadgar och att Malmö FF ska stödja den motion IFK Göteborg har lämnat in i frågan".

Yrkar på att motionen avslås

Malmö FF:s styrelse vill att MFF ska röstmajoritet om man någon gång i framtiden väljer att inrätta ett idrottsaktiebolag och att detta ska finnas inskrivet i stadgarna. MFF-styrelsen vill dock låta andra klubbar eller idrottsförbund själva få bestämma kring ägarförhållanden och yrkar därför på att motionen avslås.

En som jublar åt klubbarnas beslut är Elfsborgs ordförande Bosse Johansson.

– Det känns väldigt bra att AIK och Hammarby bestämt sig för att stötta Elfsborg och IFK Göteborg för att behålla nuvarande regler. AIK Fotboll AB är ju dessutom börsnoterade och kanske den klubb som många utomstående och människor inom andra specialidrottsförbund trott drivit på att för att ta bort regeln om att den ideella föreningen ska ha rösträttsmajoritet.

– Det här visar ju att AIK vill precis tvärtom. Det är ett mycket starkt ställningstagande av AIK:s styrelser och medlemmar, säger Bosse Johansson.

Hur kommer du och Elfsborg agera nu?

– SEF har styrelse- och ägarmöte 21-22 mars. Då kommer vi ta upp att flera av de allsvenska klubbarna har tagit de här uttryckliga besluten så att SEF påverkar Svenska fotbollförbundet så att de ändrar sitt beslut och istället röstar för att nuvarande regler behålls, säger Elfsborgs ordförande till Sportbladet.

FAKTA

Dett har hänt

  Enligt RF:s stadgar måste den ideella föreningen äga minst 51 procent av rösterna i ett idrottsaktiebolag som representerar föreningen i tävlingar.

  En utredning föreslår inför RF-stämman, där de 69 olika specialidrotterna har rösträtt, att 51-procentsregeln försvinner ur RF:s stadgar och att varje specialidrottsförbund själva ska få bestämma reglerna.

  Specialidrottsförbunden fick ge sina remissvar på utredningen fram till och med 18 februari.  Efter röstsiffrorna 6–1 i Svenska fotbollförbundets styrelse var SvFF ett av specialförbunden som ställde sig bakom utredningens förslag.

  Nu har IFK Göteborg, Elfsborg, AIK och Hammarby tagit helt andra beslut. De vill tvärtemot SvFF behålla 51-procentsregeln inom RF. Inom de närmaste dagarna kan Helsingborg och Malmö FF fatta liknande beslut.