Klubbarna slår tillbaka: ”Felaktigt & missvisande”

FOTBOLL

De allsvenska klubbarnas organisation, Föreningen Svensk Elitfotboll (Sef), går till attack mot Kentaro AB:s konkursförvaltare Hans Renman för uttalanden han gjort i en artikel i Sportbladet.

– De påståenden han gör är felaktiga och missvisande, skriver Sef.

Lars-Christer Olsson

Sportbladet avslöjade i onsdags att Kentaro AB har en skuld till Skatteverket på 211 miljoner kronor inklusive skattetillägg och räntor.

Huvuddelen av skulden till staten, 165 miljoner kronor, kommer från att Kentaro AB inte redovisat utgående moms på fakturor till TV4 för sändningsrättigheten för i huvudsak allsvenskan i fotboll.

Samtidigt har Kentaro via sitt schweiziska moderbolag och det svenska bolaget försett Sef, Svenska Fotbollförbundet och Elitföreningen Dam med hundratals miljoner kronor genom åren för olika sändningsrättigheter.

Kentaro AB försattes i konkurs sommaren 2014 och konkursförvaltaren Hans Renman menade i artikeln att pengar som Kentaro AB fick och som egentligen skulle gått till att betala momsen till staten i stället hamnade hos de svenska klubbarna.

– Artikeln innehåller flera oriktiga och missvisande uppgifter, skriver Sef i ett pressmeddelande.

"Kentaro AB har varit skyldigt att deklarera och betala skatt för sin verksamhet enligt gällande svenska skatteregler. Detta har inte Svensk Elitfotboll och fotbollsklubbarna haft något ansvar för".

”Felaktiga och missvisande”

"De påståenden som konkursförvaltaren gör om Svensk Elitfotbolls och fotbollsklubbarnas inblandning när det gäller Kentaro AB:s skattesituation är, om han är korrekt citerad, felaktiga och missvisande" skriver Sef i pressmeddelandet som är undertecknat av ordföranden Lars-Christer Olsson och generalsekreteraren Mats Enquist.

I en anslutande artikel till avslöjandet om Kentaros skuld på 211 miljoner kronor sa Olsson i Sportbladet:

Nej, det är ju ingenting som vi känt till. Jag förstår att Skatteverket har mycket att göra, men för att en så stor skuld ska uppstå så måste det väl ha gått en längre tid utan att Skatteverket har agerat?

Konkursförvaltaren för Kentaro AB, Hans Renman, har stämt Sef och EFD på 13 miljoner kronor med hänvisning till ett avtal som Sef, undertecknat av ordföranden och generalsekreteraren, och Kentaro AB via ägaren Philippe Huber, ingick i januari 2014.

I ett yttrande 30 oktober i år till tingsrätten i Norrköping skriver konkursförvaltaren Hans Renman om extrabetalningarna i avtalet från januari 2014:

"Sef tog momspengarna, det vill säga genom extrabetalningarna tog Sef i anspråk pengar som enligt avtal skulle ge Kentaro AB tillräcklig likviditet för att Kentaro AB skulle klara av att till Skatteverket betala den utgående momsen på kvartalsfakturorna till TV4 och som dessutom hade pantsatts till Danske Bank".

"Inte känt till eller medverkat"

I pressmeddelandet ger Sef sin syn på den stora momsskulden, 211 miljoner kronor, som Kentaro AB har till staten:

"Om skattebeslutet är korrekt ligger ansvaret för att det uppkommit en skatteskuld på Kentaro AB och på de personer som varit ansvariga för det bolagets verksamhet. Detta ansvar ligger inte på Svensk Elitfotboll och fotbollsklubbarna".

"Svensk Elitfotboll och fotbollsklubbarna har inte på något sätt medverkat till eller känt till att Kentaro AB skulle ha undandragit sig att betala skatt.

Konkursförvaltaren Hans Renman skriver i en kommentar om Sef:s pressmeddelande:

– Jag hänvisar till vad jag har anfört i mina inlagor till domstolarna och vill inte föra en process i massmedia. Som framgår av inlagorna har jag gjort bedömningen att Sef och EFD varit i ond tro (det vill säga insett eller bort inse) att Kentaro AB var på obestånd och att det var otillbörligt att i den situationen ingå avtal om extrabetalningar med betydande belopp från Kentaro AB, skriver Renman.

Förhandlingar i januari

De inledande förhandlingarna i målet mellan Kentaro AB:s konkursbo och motparterna Sef och EFD beräknas hållas i tingsrätten i januari 2016.