Skåne överväger mixade fotbollslag

FOTBOLL

Skånes fotbollsförbund ser just nu över ungdomsverksamheten.

Bland annat utreder förbundet om man ska ha mixade lag upp till tolv års ålder.

– Skillnaden inom ett kön är större än mellan könen, säger ordförande Claes Ohlsson till SVT.

Tidig elitsatsning inom idrotten eller inte? Frågan är hett debatterad i Sverige och i framgångsrika Skånes fotbollsförbund utreder man nu, tillsammans med Malmö idrottshögskola, hur ungdomsverksamhet ska bedrivas på bästa sätt.

Bland annat vill man ta steget från att satsa på små elitgrupper till att lägga resurser på breddverksamheten och på att få ungdomar att stanna kvar längre inom fotbollen.

"Selekterar kön väldigt tidigt"

Förbundet tittar också på fördelarna kring mixade lag, där flickor och pojkar spelar tillsammans.

– Skillnaden inom ett kön är större än mellan könen. Ändå selekterar vi upp pojkar och flickor väldigt tidigt. Det får man fundera på. Ska man göra det, eller köra pojkar och flickor ihop ändå upp till elva, tolv år?, säger förbundets ordförande Claes Ohlsson till SVT.