Bosnien kan uteslutas av Fifa

Vägrar ändra förbundets uppbygnad

FOTBOLL

Bosnien vägrar tillmötesgå Fifas och Uefas krav.

Nu kan de uteslutas ur den internationella fotbollen.

Ända sedan förra sommaren har Bosnien hotats av uteslutning från Fifa och Uefa.

Anledningen är att Fifa och Uefa vill att det bosniska fotbollsförbundet (NS/FSBIH) ska ändra sin uppbyggnad, från att som nu ha en ordförande för varje etnicitet i landet (muslimer, kroater och serber) till att ha en gemensam ordförande.

Serberna röstar emot

Detta har dock NS/FSBIH vägrat. I dag hade de en ny omröstning i fårgan. Då röstade samtliga 20 serber, av 54 närvarande ledamöter, emot förslaget, rapporterar nyhetsbyrån AP.

För att ett förslag ska gå igenom i det bosniska förbundet krävs två tredjedelars majoritet.

Om Fifa och Uefa nu fullföljer sina hot kan samtliga bosniska lag uteslutas ur Fifas och Uefas tävlingar.