Fowler till Manchester City - ändå

FOTBOLL

I en makalös omsvängning är Robbie Fowler på väg till klubben han tackade nej till för två veckor sedan.

Men nu har priset gått ned med 20 miljoner.

Förra gången skulle Leeds ha runt 100 miljoner, nu får de runt 80, kanske 90 miljoner. Men det krisdrabbade Leeds har fått acceptera ett avtal som baseras på antal matcher och på Fowlers prestationer. Kontraktet är på tre år.

Leif Kasvi