Svennis ljög för FA

Nya avslöjanden i Faria Alam-affären

FOTBOLL

Sven-Göran Eriksson ljög för FA när de förhörde honom om Faria Alam-affären. Daily Telegraph har kommit över handlingarna från domstolstvisten mellan Faria

Alam och FA.

Dokumenten visar att "Svennis" förnekade affären som

nonsens när han först frågades ut av sin arbetsgivare.

Förhöret ledde till ett pinsamt pr-fiasko för FA, då de

gick ut med ett pressmeddelande där uppgifterna

tillbakavisades.

Jens Kärrman