Lägre vinst för AIK Fotboll

FOTBOLL

Börsnoterade AIK Fotboll redovisar en vinst efter skatt på 14,2 miljoner kronor för helåret 2007. Det är något sämre än vad bolaget tjänade 2006 då vinsten blev 15,4 miljoner kronor.

Omsättningen för året uppgick till 125,6 miljoner, jämfört med 94,1 miljoner kronor under 2006.

Under fjärde kvartalet gjorde AIK en förlust på 3,3 miljoner kronor, jämfört med en vinst på 1,8 miljoner kronor.

AIK Fotbolls drygt 3600 aktieägare, däribland porrmagnaten Berth Milton, får heller inte i år någon utdelning enligt styrelsens förslag.

”Det övergripande ekonomiska målet som sattes 2005 var årlig lönsam tillväxt. Det målet har uppnåtts både 2006 och 2007. Det målet gäller även för 2008”, skriver bolaget i bokslutsrapporten.

TT