Etuhu frias helt

Åtalet mot AIK-spelaren ogillas

FOTBOLL

Tingsrätten friar Dickson Etuhu helt från både hot mot tjänsteman och våld mot tjänsteman.

Även mannen i AIK-spelarens sällskap frias från brott efter krogbråket i november.

Det var i början av november som AIK-profilen Dickson Etuhu var inblandad i en konfrontation med vakterna utanför nattklubben The Lab. Tillsammans med en annan man hamnade Etuhu i bråk med vakterna. Åklagaren Hans Ranholm var tydlig med att den andra åtalade mannen gjort sig skyldig till ett grövre brott men hävdade under huvudförhandlingarna i Tingsrätten att båda borde dömas till fängelse.

– För X yrkar jag på fyra månader och ett lägre straff för Dickson, två eller tre månader. Det är ingen exakt vetenskap, sa Hans Ranholm.

”Åtalet ogillas”

Det som åklagaren fokuserade på gällande Dickson Etuhu under förhandlingarna var 33-åringens försök att slita bort ordningsvakter från den andra mannen, enligt Ranholm att betrakta som våld mot tjänsteman. En uppfattning AIK-spelaren inte delade.

– Jag försökte bara slita bort vakterna, de slog den andra mannen i huvudet och jag får slag från alla håll och kanter. Jag fattar inte vad som händer. Under hela förloppet gjorde jag allt för att situationen skulle ta slut.

Tingsrätten skriver i sin dom att Dickson Etuhu inte gjort sig skyldig till våld mot tjänsteman.

”Ansvar för våld mot tjänsteman enligt 17 kap 1 § brottsbalken förutsätter att tjänstemannen utsätts för våld innebärande att den brottslige bär våldsam hand på denne som därigenom utsätts för misshandel eller betvingade. Att enbart tränga undan en tjänsteman för att förhindra en tjänsteåtgärd är i normalfallet inte att rubricera som våld mot tjänsteman. Samma gäller att rycka eller slita i hans kläder, såvitt inte en sådan åtgärd undantagsvis nästa helt berövar honom handlingsförmågan. Dicksons åtgärder enligt gärningsmomenten f) och g) är mot bakgrund av det sagda inte att bedöma som våld mot tjänsteman. Det är fastmer så att utredningen tydligt visar att Dickson velat skydda X och han på ett korrekt sätt agerat för att stävja och avbryta X:s våldsutövning. Å̊talet mot Dickson ska ogillas i dess helhet”, skriver Tinsgrätten.

”Fantastiska nyheter”

Även den andre mannen frias från både hot mot tjänsteman och våld mot tjänsteman. Tingsrätten menar att vaktens inledande batongslag inte var motiverade och att mannens mötande våld därför klassas som nödvärn.

De påstådda hoten från Etuhu och den andre mannen menar Tingsrätten inte kunnat styrkas.

– Det här är fantastiska nyheter, säger Dickson Etuhu till Expressen.

AIK:s sportchef Björn Wesström:

– Det är klart att det är bra att han blir friad. Sedan finns det anledning att diskutera läget med anledning av den händelse som lett fram till det här. Vi ska ha en träff (med Etuhu) i veckan, säger Wesström till TT.

Åklagaren Hans Ranholm vill inte kommentera om domen kommer att överklagas.

– Jag har inte haft möjlighet att läsa domen eller sätta mig in i det här än. Så jag kan inte svara på det. Vi har ingen brådska med att ta ett sådant beslut. Vi har tre veckor på oss att fundera på det här och tar inga hastiga beslut, säger han till Sportbladet.