Därför klarar Helsingborg krisen

FOTBOLL

HELSINGBORG

Är det rätt att sätta likhetstecken mellan professionella fotbollsspelare och penninghungrande fullblodsegoism?

Går det att idiotförklara en styrelse bestående av toppolitiker och näringslivsfolk för att de dragit på Helsingborgs IF skulder i storleksordningen drygt 39 miljoner kronor?

Kommer HIF att flyttas ner till superettan?

Svaret är nej på alla frågorna.

Den känsligaste frågan är om kommunen kan stötta HIF med ytterligare 20 miljoner kronor, trots att ansvariga politiker så sent som i december förra året hävdade att den då utlovade garantin på tio miljoner var den sista stöttningen.

Fyra månader senare kan kommunens politiker tänka sig att gå in med 20 nya miljoner.

Varför?

Jo, för kommunen vore en konkurs en allt igenom dålig affär.

70-tal anställda på Olympia

Bara på Olympia finns ett 70-tal anställda vars berättigande är beroende av att HIF är åtminstone hyggligt framgångsrikt. Ett definitivt måste för att driva en anläggning av Olympias storlek är ett allsvenskt lag. Allt annat innebär miljonförluster för kommunen vartenda år.

En fjärdedel av miljonskulderna härrör sig till den inomhusanläggning som byggts i vinter för tio miljoner kronor. En miljon av dessa tio är ett bidrag från svenska fotbollförbundet. Vilket innebär att det inte är en helt usel affär för Helsingborgs kommun att suga in anläggningen i sin verksamhet och låta även andra föreningar än HIF utnyttja den.

PR-värdet av ett lag av HIF:s kaliber hamnar självklart i underläge om man ställer det i direkt motsättning till besparingar i sjukvård, äldrevård och barntillsyn, men det är en förenkling som saknar relevans eftersom det handlar om helt olika storlek på kontrollerbara summor. Kostnader kan alltid bekräftas medan PR är ett uppskattat värde som faktiskt anses som en berättigad post i exempelvis ett aktiebolags bokföring.

HIF:s styrelse har agerat lättvindligt. Fartblind av den fina avslutning på Champions league som man presterade säsongen 2000/2001. Det kan man aldrig bortförklara eller rättfärdiga. HIF:s styrelse är inte värd att få medlemmarnas stöd i form av ansvarsfrihet, vilket styrelsemedlemmarna såklart är medvetna om och därför har de också redan avgått.

Claes Johansson och hans kollegor gamblade och satsade lika fel som kommunpolitiker som plöjt ned sina kommuners överskott i katastrofalt värdedroppande telecomaktier. Med facit i hand är det alltid lätt att fördöma och mästra, men i nuläget är det inte skuldens totala storlek som är problemet utan bristen på pengar för att klara föreningens omedelbara utgifter.

Helsingborgs verkliga ödesdatum är siste augusti då man måste ha sålt någon eller några spelare för att ge stöd åt den handlingsplan som ska hålla kvar föreningen i allsvenskan.

Konkurs gynnar ingen

Om inte det har skett finns inget annat än att Helsingborg degraderas till superettan eftersom skuldens storlek inte kan berättiga till den så kallade elitlicensen. Vilken även gäller för superettan, men något ologiskt kan en klubb bara flyttas ner en serie. Förutsatt att HIF inte sätts i konkurs då man får starta om från lägsta divisionen.

En konkurs kan dock inte gynna någon eftersom klubben då förlorar allt när det gäller värdet på sin största tillgång - spelarna som i så fall blir kontraktslösa och fria att gå till vilken klubb de vill.

Spelarna i HIF har fått mycket skit för sina höga löner, men precis som med fallskärmar i näringslivet är det inte den som köps eller lockas till en ny arbetsplats som sätter normerna.

Spelarna begär, men det är styrelsen i den nya klubben som ger.

Stefan Alfelt