Afonso åtalas

Friad av förbundet i höstas - nu kan han fällas i rätten

TILL RÄTTEN Afonso Alves vistades och arbetade i Sverige utan tillstånd. Nu riskerar han böter på 30 000 kronor.
FOTBOLL

Både Afonso Alves och Malmö FF friades av Svenska Fotbollförbundet. Nu kan de fällas av rättsväsendet i stället.

Båda står åtalade vid Malmö tingsrätt och riskerar höga böter.

Sportbladets avslöjande 29 oktober 2004.

Det var i oktober som Sportbladet avslöjade att Malmöstjärnan Afonso Alves befann sig i Sverige utan giltigt uppehålls- och arbetstillstånd. Under en hektisk oktoberfredag jobbade MFF febrilt med att ordna fram tillstånden och lyckades.

Afonso kunde spela den avgörande guldmatchen mot Elfsborg.

När ärendet senare behandlades av förbundets tävlingsutskott (TU) friades både Afonso och Malmö.

Riskerar 30000 kr i böter

Nu riskerar de att fällas av rättsväsendet i stället. Afonso står åtalad för två brott mot utlänningslagen; han har vistats i Sverige utan uppehållstillstånd och han har arbetat i Sverige utan arbetstillstånd.

- Under första månaden, från 20 maj till 15 juni, hade han inte ens ett giltigt pass. Därför måste han varit medveten om att han inte haft de tillstånd som krävs, säger kammaråklagare Mats Svensson.

Arbetsgivaren Malmö FF:s personalchef Jan-Olov Kindvall står också åtalad. Enligt Mats Svensson har han inte sett till Afonso ansökt om arbetstillstånd.

Båda riskerar böter, inget annat.

- Det handlar om dagsböter i storleksordningen 40-50 dagsböter á 600 kronor för Afonso och 30 dagsböter á 400 kronor för Jan-Olov Kindvall, säger Mats Svensson.

Det innebär cirka 30000 kronor för Afonso och 10000 för Kindvall räknat på deras årsinkomster.

Afonso erkänner brottet

- Jag tycker det är ganska klart att de inblandade varit oaktsamma, tillräckligt för att jag ska väcka åtal, säger Mats Svensson.

I ett särskilt yrkande anser Mats Svensson även att Malmö FF som förening ska betala en särskild avgift.

- Arbetsgivaren har haft en person anställd utan att den anställda haft arbetstillstånd. De bör påföras en särskild avgift motsvarande ett basbelopp (39 300), säger Mats Svensson.

Målet kan komma upp i Malmö tingsrätt redan innan sommaren.

Afonso Alves och Jan-Olov Kindvall erkänner de faktiska förhållanden men hävdar att de handlat utan uppsåt.

Svenska Fotbollförbundet har efter Sportbladets avslöjande ändrat sina regler och kan nu bestraffa liknande händelser med poängavdrag.

Robert Laul