Det låter mer som dåliga rutiner på kansliet

Stefan Alfelt: Jag tror inte Blåvitt tvångsnedflyttas

FOTBOLL

Jag tror inte att IFK Göteborg tvångsnedflyttas även om det blir fällande domar för skattebrott.

Särskilda skäl föreligger.

Nämligen att man undvikit skatt på ett sätt som i dag anses lagligt - trots att det kan vara olagligt.

Har Göteborg betalat ut så kallad sign-on-fee efter att Stefan Selakovic flyttat hem till Sverige kan det friande särskilda skälet bli osedvanlig klantighet.

Det enda helt glasklara i metoden med artistbeskattad förskottsbetalning är att bonusen måste betalas ut till en spelare som inte är boende i Sverige. Termerna är begränsat skattskyldig för den utlandsboende respektive obegränsat skattskyldig i Sverige för den som redan har hunnit flytta hem.

Hemlighetsfull

I Svenska fotbollförbundets tävlingsbestämmelser gällande skäl för tvångsnedflyttning står att det:"ska ske, såvida inte särskilda skäl föreligger, när förening grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning underlåta att betala skatter och allmänna avgifter".

Missar man att betala innan en spelare flyttar hem låter det mer som dåliga kanslirutiner än medvetet fusk. Förutsatt att övergången inte gjordes upp efter att Selakovic flyttat från Holland, vilket definitivt skulle göra ett försök att hävda artistskatt till medvetet skattefusk.

Vad som i detalj lett till anhållandet av klubbdirektören Mats Persson vet vi inte riktigt än. Åklagarmyndigheten är hemlighetsfull vilket öppnar för spekulation om en total prövning av sign-on-bonusens laglighet.

Artistskatten som infördes 1993 är egentligen menad för utländska artister som uppträder under en begränsad tid om maximalt sex månader i Sverige. I lagen jämställs elitidrottsmän med artister. Därför får svenska fotbollsspelare som varit proffs utomlands ta emot en större engångssumma när de skriver kontrakt för att återvända till en svensk klubb.

Lite märkligt kan man tycka, men Skatteverket anser att engångsbeloppet motiveras av att spelaren antingen kompenseras för förlorade inkomster om han avbryter ett kontrakt, eller att han får betalt för det värde han skapat för sig själv med sitt spel.

Svenska klubbledare har tackat för ett nytt sätt att betala ut skattefria miljoner subventionerade av staten till redan rika unga män.

Engångsbeloppet beskattas med 15 procent i stället för cirka 55 procent i statlig och kommunal skatt plus 32,46 procent i arbetsgivaravgifter, vilket hade blivit fallet om spelaren varit bosatt i Sverige. Att förskottsbetala, säg fyra skattefria miljoner, till Stefan Selakovic skulle kosta IFK Göteborg efter justeringar runt 4,7 miljoner kronor i stället för strax över tolv miljoner för samma transaktion inom Sverige.

Så här gör många svenska elitidrottsklubbar. En skatteplanering som åtminstone är ett ärligare försök än de direkt svarta pengar som alltid florerat inom svensk idrott.

Problemet är att även om Skatteverket säger sig godkänna skattereducerandet innebär det inte att verkets tjänstemän tolkat lagen rätt.

Rimliga proportioner

Först efter att ett fall prövats rättsligt kan definitiv klarhet ges i form av en prejudicerande dom. Som det är nu sägs exempelvis att det ska vara rimliga proportioner mellan engångsbeloppet och de efterföljande löneutbetalningarna. Men så länge som det inte prövats vet ingen vad som är rimliga proportioner.

Den dagen domen faller kan bli en domedag för många toppidrottsklubbar.

Läs mer:

Stefan Alfelt