Ijeh fastnade i Skattemyndighetens "aktierassia"

FOTBOLL

GÖTEBORG

Hade Blåvitts kassör Janne Nilsson skänkt Peter Ijeh en gåva i en någon annan form än aktier hade den stora skattehärvan troligen aldrig rullats upp.

- Det året granskade vi stora aktieaffärer, säger skattejuristen Tord Fexler.

Det har ryktats om att det skulle varit ett tips från MFF som gjorde att Skatteverket i Kristianstad började granskning av Ijeh. Eller att det skulle varit hans yrkade avdrag på en kapitalförlust på 747 kronor som väckte myndigheten.

- Det är absurt att tro att vi inleder en granskning för ett avdrag på under 800 kronor. Sådana resurser har vi inte, säger Tord Fexler.

- Våra datorer var inställda på att ge träffar på stora aktieaffärer. Då kom Ijehs deklaration fram.

En kontant gåva, istället för aktier, hade gett en gåvoskatt på knappt 400 000 kr.

Michael Wagner