För tidigt födda barn i riskzonen

FOTBOLL

För tidigt födda barn löper en större risk att drabbas av andningsstillestånd.

Lungorna är omogna och hjärnans kontroll över andningen inte fullt utvecklad.

- Det innebär en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd, säger professor Hugo Lagercrantz.

Hugo Lagercrantz.

De senaste tio åren har antalet svenska barn som dör i plötslig spädbarnsdöd minskat kraftigt. Tack vare information om riskfaktorer är antalet fall nu runt 25 till 30 per år.

- Man vet nu att barnet alltid ska ligga på rygg, inte på magen eller på sidan. För fullgångna barn till mammor som inte röker är risken att drabbas i dag minimal, säger Hugo Lagercrantz.

Han är professor i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och har forskat mycket kring barnets andning och hjärnans utveckling under graviditeten.

Inte fullt utvecklade

- För barn som föds för tidigt är det en större risk att de slutar andas. De har en mer oregelbunden andning och andningskontrollen i hjärnans nätverk är inte fullt utvecklad, säger Lagercrantz.

Kvinnor som väntar flera barn än ett löper större risk att föda för tidigt. Barn födda före den 35:e graviditetsveckan behöver ofta andningshjälp den första tiden.

- De kan också förses med andningslarm och forskning visar att de är bra med napp, det hjälper barnet att lära sig att koordinera andning och sugning, säger Lagercrantz.

Jennifer Wegerup