”Det blir en strid på kniven”

Debatten var het men inga nya svar på IFK:s årsmöte

Foto: ROGER LUNDSTEN
HÅRD MATCH IFK Göteborgs styrelse och avgående ordförande Bengt Halse hade det tufft under det rekordlånga (nära tre timmar) årsmötet.
FOTBOLL

GÖTEBORG

Det blev en hård match för IFK Göteborgs styrelse och dess avgående ordförande Bengt Halse under gårdagens årsmöte.

Nästa fight lär bli ännu tuffare - den i rättssalen mot förre klubbdirektören Mats Persson.

- Det blir en strid på kniven, säger Perssons advokat Per E Samuelsson.

Om det blir åtal eller inte har överåklagare Gunnar Stetler fortfarande inte beslutat om, men alla inblandade väntar sig en sådan utveckling.

- Jag är övertygad att det blir åtal, säger Mats Perssons advokat Per E Samuelsson och beskriver den därpå följande rättegången som en "strid på kniven" mellan IFK Göteborg och Mats Persson.

Vågar inte ta ansvar

Knäckfrågan handlar om Mats Persson och Jan "Plånbok" Nilsson agerade på egen hand när Peter Ijeh-gåvan betalades tillbaka via Stefan Selakovic sign on-bonus - eller om styrelsen var informerad om upplägget.

- Mats är väldigt besviken på att folk inte vågar eller vill ta ansvar för det som gjorts och bestämts, säger Per E Samuelsson.

- Vi beklagar att det skulle behöva ta den här vändningen. Men Mats har inte gjort något fel. Nu har det blivit processtaktik, och alla vill kasta skit på Mats. Men alla beslut han tagit har varit förankrade hos styrelsen på det sätt som det bestämts att det skulle göras.

Annan uppfattning

IFK Göteborgs jurist, styrelseledamoten Tore B Carlsson, är av en annan uppfattning.

- Jag har gått igenom förundersökningen och det finns ingenting på 2 000 sidor som ger stöd för advokatens uttalanden. Myndigheterna har dammsugit allt i föreningen, alla datorer och allting, och det finns inte ett uttalande eller någonting som kan misstänkas komma fram ytterligare som ger stöd för att styrelsen känt till att pengar skulle gå tillbaka till Jan Nilsson, säger Carlsson.

Inga nya svar

Ord står alltså mot ord. På gårdagens årsmöte gavs inga nya svar och debatten var stundtals het.

- Vi har fått alldeles för lite inblick i vad som hänt för att kunna fatta ett korrekt beslut, menade en medlem när frågan om ansvarsfrihet för Bengt Halse diskuterades.

- Varför ska vi hänga ut Janne, men inte Bengt Halse? undrade någon annan med tanke på att kassören Jan "Plånbok" Nilsson inte beviljades ansvarsfrihet (frågan bordlades).

Krävdes votering

Efter en halvtimmes diskussion beviljades Bengt Halse och övriga styrelsen ansvarsfrihet. Det krävdes dock votering för att skilja medlemmarna åt gällande Bengt Halse.

Uppskattningsvis cirka 100 medlemmar - en tredjedel av de närvarande - ville att frågan om Halses ansvarsfrihet skulle bordläggas.

- Det hör ju till demokratin på ett medlemsmöte, och jag har ingen kommentar till det, sa Halse efteråt.

Gjorde det dig besviken (missnöjet)?

- Nej, jag kan förstå hur man resonerar. Det ingår ju i spelreglerna och är inte mycket att säga om.

Robert Laul