Stefan Alfelt: Jag är inte förvånad - tyvärr

FOTBOLL

Avstängda huliganer hotar fotbollsledare.

En "löpsedel" som inte får mig att höja det minsta på ögonbrynen.

Det är naturligt att hota.

Tyvärr är det faktiskt det.

Tänk tillbaka på barndomen, eller på hur du själv har agerat mot dina barn. Äter du inte upp fisken får du ingen glass till efterrätten. Gör du inte som jag säger får du inte gå ut i kväll. Hot, hot, hot. Om och om och om igen. Oftast som mörka ord utslängda av uppgivenhet utan tanke på fullföljande.

Vi lever i ett samhälle där hot har marginaliserats till ord utan egentlig innebörd. Det är det som gör hoten mot idrottsledarna farliga. Att det är svårt att avgöra när hot verkligen är äkta hot i stället för bara ilskna ord framspottade i affekt.

När är ett hot allvar?

Jag har själv haft anledning att fundera en del om hot och dess bakomliggande innebörd.

Du har ingen rätt att leva din jävla 08. Dö din gule satan. Vi väntar på dig om du kommer till Olympia, din blåe fan. Det är allvarligt när man börjar tycka att såna formuleringar är naturliga uttryck för en sorts kärlek till ett lag.

Sten-Inge Fredin säger i intervjun här intill som svar på Johan Rikners fråga om det inte är otäckt att bli hotad:

- I det läget att det inte blir värre kan jag bortse från det. Det är bara verbala hot.

Hur vet han det?

Hur skulle man kunna veta vad som rör sig i en annan mänskas hjärna? Hur vet man när ett hot är allvarligt innan det blir allvar?

Av erfarenhet inser jag att man helst resonerar så som Fredin gör. Det är bara ord. Ord i frustration som omvandlas till hat därför att man inte har förmågan att uttrycka känslor nyanserat.

Sakfrågan är glasklar. Personer som missköter sig får inte komma in igen på de arenor som varit deras estrad att visa upp sin destruktivitet på. Egentligen är det ingen idrottsfråga utan en polisiär angelägenhet, men den svenska sekretesslagen omöjliggör även med den nya lagen än så länge ett verkligt effektivt samarbete mellan idrotten och polisen.

Får inte bli polismakt

Att oftast ideella idrottsledare ska behöva ta ansvar och stå för bestraffningar efter händelser som handlar om kriminalitet är ju, om man tänker efter en halv sekund, rent befängt. Idrotten har ett arrangörsansvar, men idrotten får aldrig beläggas med krav om att bli såväl polismakt som domstol.

De 45 som nu stängts av från att besöka sina lag i allsvenskan kommer säkert att avfärdas av många med argumentet att det ändå inte handlar om riktiga supportrar. De har bara använt fotbollen som förevändning för att få utlopp för sina våldsbehov i en miljö där de kan fly undan i massans anonymitet.

Hat för att älska

Jag tror inte längre att det är på det viset. Verkligheten är mycket mer komplicerad än så. För en del är hat en nödvändig följd av att älska. Det ena är inte fullbordat utan det andra. Huliganerna, som vi kallar dem, kommer inte utifrån. De kommer inifrån idrotten och det är där problemet ska tas tag i tidigt.

När det är för sent har vi inget annat val än att bejaka polisstaten.

Stefan Alfelt