Aftonbladet
Dagens namn: Verner, Valter
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Hammarbys överklagan – punkt för punkt

  Hammarby menar att prövningen har stor betydelse för den fortsatta rättstillämpningen, samt att föreningen ännu inte fått sitt ärende prövat i sak efter tävlingsutskottets (TU) beslut.

– Hammarby har gjort vad som ålegat Hammarby. De inträffade händelserna har varit utanför Hammarbys kontroll. Det straff som tilldelats Hammarby är oproportionerligt högt i förhållande till gällande regler och tidigare praxis, säger advokaten och Hammarby Fotbolls vice ordförande Per Magnusson.

 

 

  Hammarby bad om en muntlig förhandling vilket förbundsstyrelsen inte gick med på, och beslutet fattades sedan via ett telefonmöte. Hammarby menar att de inte fått någon motivering hur förbundsstyrelsen resonerade.

– Det tyder på att man inte hade för avsikt att göra en förutsättningslös prövning, säger Per Magnusson.

 

  Sune Hellströmers uttalande i Sportbladet 5 oktober:

– Uttalandet skulle kunna tyda på ett allvarligt formfel, det vill säga att man inte brytt sig om att beakta Hammarbys argument utan istället hade en förutfattad mening, säger Per Magnusson. .

 

  Förbundsstyrelsen beaktade inte de nya fakta som Hammarby lämnade in:

- Det handlade om en detaljerad beskrivning av hur visitationerna gått till och hur Hammarby även på andra sätt - till exempel genomsökning av läktare - sökt förhindra införandet av pyroteknik och säkerställa säkerheten kring matchen. Detta var uppbackat av omfattande bevisning, bland annat ett flertal vittnen, samt rättslig argumentation, säger Per Magnusson

SENASTE NYTT

Sportbladet

Visa fler
SPORTBLOGGAR
Om Aftonbladet