Så är läget i din klubb

Örgryte

FOTBOLL

Fotboll AB, Lars Ranäng, ORDF:

1. Det är inte lika enkelt att dra in pengar som tidigare allsvenska år, samtidigt är situationen enklare för oss i år än för ett år sedan när vi låg i superettan. Vi kommer troligen inte nå upp till vår budgeterade ökning på sponsorsidan på fem miljoner kronor.

2. Ja. Våra lönekostnader är fem miljoner kronor lägre än när vi senast spelade i allsvenskan, 2006. Vi är väldigt kostnadsmedvetna nu.

3. Ja. Vi har många kontrakt som går ut och försämras det ekonomiska läget så kan vi agera. Vi kan tvingas släppa på våra höga idrottsliga målsättningar.

4. Hur det går för våra sponsorer och samarbetspartners. Dessutom måste allsvenskan locka mer publik.

5. Publiken har största intäktspotentialen. Lönerna utgör mer än 50 procent av kostnaderna. Där finns de största riskerna.

6. 2008: -3,2 miljoner kronor, budget 2009, resultat: +4–5 miljoner kronor.

Göteborg

Seppo Vaihela, klubbdirektör:

1. Ja, det tar längre tid att komma till avslut med exempelvis sponsorer. Det är trögt där ute.

2. Nej. Vi har full fokus på att fylla den nya arenan med publik och sponsor-aktiviteter.

3. Nej, inte i dagsläget. Men om en månad vet vi bättre hur det kommer se ut. Och om vi hade varit kvar på Nya Ullevi så hade vi nog tvingats ta fram en handlingsplan.

4. Företagen varslar och konkurserna ökar. Det kommer drabba idrotten. Det är därför vi har sådan fokus på att fylla läktarna. Det kan kompensera eventuellt tappade sponsorintäkter.

5. Vi måste bli bättre på hur vi jobbar med våra partners via sälj- och marknadsavdelningar. Vi måste ha ordning på web och mediasidan. De här sakerna ska skötas lika proffsigt som vi bedriver fotbollsträningen. Just nu kan jag inte se var vi på något större sätt kan minska kostnaderna.

6. 2008: -4,8 miljoner kronor, budgeterar plusresultat 2009. Årskort: 4 525 (2 000 vid motsvarande tid för ett år sedan). Målet är 7 000 sålda årskort (2008: 4 006).

Elfsborg

Bosse Johansson, ordförande:

1. Vi har inte märkt av den än. Vi har gjort tre fjärdedelar av sponsorarbetet och hittills ligger vi tio procent plus.

2.

3. Nej, men vi har en beredskap. Ett eget kapital på 37 miljoner kronor, en bra buffert.

4. Intäkterna kommer i huvudsak från publik, sponsorer och avtal. Alla tre benen måste stå stabila. Det nuvarande tv-avtalet går ut 2011. Hur det ser ut i omvärlden kommer påverka det nya tv-avtalet, som i sig blir väldigt viktigt för de allsvenska klubbarna.

5. De nya arenorna kommer öka klubbarnas intäkter. Väldigt, väldigt få har lyckats öka sina intäkter via sidoverksamheter. Det går alltid att hålla igen kostnaderna något, men jag ser inte att det går att göra några stora besparingar.

6. 2008: –1,5 Mkr, budget 2009: 0 kr. Årskort, 2009: 4 300 (hittills), 2008: 4 400.

Häcken

Dennis Andersson, klubbdirektör:

1. Vi har inte märkt av den än. Våra stora sponsoravtal kopplade till Gothia Cup förhandlade vi klart i höstas. De som är mer kopplade till föreningen Häcken ligger på samma nivå som när vi senast spelade i allsvenskan.

2. Vi investerar istället för att dra ner. Vi satsar 42 miljoner kronor på träningsanläggningen Gothia Park Academy och 7,5 miljoner kronor på konstgräsplaner till ungdomsverksamheten.

3. Nej, vi har redan genomfört en kostnadsöversyn under hösten som sparat in ett par miljoner kronor.

4. Vi är beroende av att sälja spelare. Det är viktigt att spelarna som blir utlandsproffs lyckas och att svenska klubblag når framgångar i Uefa- och Champions Leaguespel för att höja svensk fotbolls marknadsvärde.

5. Vi kan öka publikintäkterna. Vi hoppas mycket på ett upprustat Rambergsvallen. Kostnadsbiten har vi nyligen gått igenom.

6: 2008: +4 Mkr, budget 2009: +0,5 Mkr. Årskortsförsäljning hittills: 500.

Halmstad

Ingemar Broström, ordförande.

1. Ja. Våra sponsorintäkter har minskat med 10–15 procent eller 1,5–2 miljoner kronor.

2. Vi jobbar hårt för att ta in nya sponsorer. Det är ett tufft läge just nu.

3. Inte i dagsläget. I år är det ingen panik. Vi har en bra basekonomi att stå på. Vi klarar tre säsonger med lägre intäkter.

4. Det vikande sponsorstödet är en del, men ännu viktigare är det att få tillbaka publiken – och det gör den om HBK når sportsliga framgångar. Vi måste bjuda på något med hög kvalité för att konkurrera med andra aktiviteter och utbudet som finns via tv och internet.

5. Den stora kostnaden är spelarlönerna, men ska vi vara med högt upp i allsvenskan så kostar det också. En ny arena skulle hjälpa oss rejält på intäktssidan. Till sommaren kommer troligen Halmstad kommun fatta beslut om och i så fall var en ny arena ska byggas.

6: 2008: +17 Mkr, budget 2009: ett mindre underskott.

Kalmar

Johnny Petersson, ordförande.

1. Vår marknadssida har fått det betydligt svårare. Det är bra att vi är svenska mästare, men vi kommer ändå inte att dra in lika mycket i sponsorintäkter som tidigare. Vi har tappat några sponsorer på grund av den ekonomiska krisen.

2. Vi ska försöka jobba ikapp sponsortappet. Vi försöker hitta nya sponsorer.

3. Nej. Vi står stabilt i ytterligare 1,5–2 år tack vare ett eget kapital på 40 miljoner kronor. Men vi får vara beredda att bromsa om det krävs. Då handlar det att se över den egna organisationen och spelarlönerna.

4. En lågkonjunktur som blir långvarig och kraftig ger flera effekter. Först påverkas sponsorerna och sedan publiken som inte har råd att gå på våra matcher.

5. Vi kan öka publikintäkterna när vi får klar vår nya arena. Kostnaderna finns i vår egen organisation, som egentligen är för liten.

6. 2008: +14 Mkr, budget 2009: räknar med ett mindre överskott.

Helsingborg

Paul Myllenberg, klubbdir.

1. Vi har räknat med lägre intäkter. Vi ligger minus tio procent, eller fem, sex miljoner kronor, på intäktssidan

2. Ja. Vi har ett besparingsprogram på motsvarande nivåer, fem, sex miljoner kronor. Bland annat har vi inte återanställt två personer.

3. Ja, vi har möjligheten att snabbt göra upp en ny budget. Men vi får inte borra ner oss för djupt i det här, då blir den här krisen en självuppfyllande profetia.

4. Allsvenskan bygger mer och mer på att klubbarna tar fram egna talanger där de allra bästa blir proffs i utlandet. Med stor sannolikhet kommer de övergångssummorna sjunka och ge betydligt lägre intäkter.

5. Förhoppningsvis kan vi fortfarande öka publikintäkterna. Även på souvenirsidan kan vi öka. Vi måste vara kostnadsmedvetna när vi skriver kontrakt.

6. 2008: +2,2 Mkr, budget 2009: 0 Mkr. Årskort, 2009: Nu 3 000 (hoppas på 5 000), 2008: 5 600.

Gais

Christer Wallin, ordförande:

1. Vi blev av med två av våra större sponsorer, men istället har vi fått flera nya mellanstora sponsorer. Därför räknar vi med att öka 10–15 procent på sponsorsidan.

2. Nej. Gais är i en expansiv fas och inget tyder på att det ska vända snabbt nedåt för oss. Vi har sju år i rad med plusresultat.

3. Nej. Skulle det hända något som kräver det så får vi hålla igen. Vi satsar på att utveckla det vi har. Vi gör en stor elitförberedande ungdomssatsning i år och vi börjar spela på en ny arena. Satsningarna ska ge sportsliga framgångar, mer publik och fler sponsorer.

4. Att publiken inte kommer. För oss som inte har de jättestora sponsorerna är publiken väldigt viktig.

5. Via ökade publikintäkter. Jag ser inte var vi kan minska våra kostnader just nu.

6: 2008: +2 Mkr, budget 2009: +200 000 kr. Årskort, 2009: 2 300, 2008: 230.

Örebro

Jan Karlsson, VD:

1. Vi har klarat oss relativt bra och startade 2009 års bearbetning tidigt av samarbetspartners och säsongsabonnemangskunder. Men visst har försäljningsutvecklingen påverkats.

2. Vi har lagt stor vikt vid att bygga en bred kundstock och inte bara fokuserat på krontalet, det har vi igen i dagsläget. Nu på slutet inför premiären får vi lägga extra tid på nya kunder. Prisnivåerna på matchbiljetter och säsongsabonnemang har vi självklart vägt in konjunkturläget.

3. Planen vi lagt är långsiktig och tar självklart hänsyn till variationer i konjunkturer.

4. Ett hot kan vara medias ibland ensidigt negativt vinklade artiklar som förstärker bilden av lågkonjunkturen. Jag menar inte att man skall blunda för faktum, men det är viktigt att ibland lyfta fram det som faktiskt är positivt lite extra.

5. Möjligheten till ökade intäkter ökar i takt med resultaten på planen och vad vi aktivt gör med våra matcharrangemang. Att kostnadseffektivisera är en självklarhet oavsett konjunkturläge, men självklart viktigare i dagsläget.

6. 2008: Postitivt resultat, men inte lika stort som 2007. Budget 2009: ca +2 Mkr. Årskortsförsäljning: +5 procent.

Djurgården

Alf Johansson, vd:

1. Företagen minskar sina marknadssatsningar och privatpersoner håller hårdare i plånboken.

2. Ja, vi arbetar med att hitta nya sätt att öka intäkterna samtidigt som vi ser över hela kostnadsmassan.

3. Ja, vi gör kontinuerliga avstämningar mot den plan som finns och genomför nödvändiga anpassningar.

4. Minskat publikintresse.

5. Genom att driva en egen arena. Vi jobbar även med att göra våra evenemang ännu bättre. Vi satsar hårt på att egenutveckla talanger vilket kommer att sänka kostnaderna framöver.

6. Resultatet för 2008 offentliggörs 10 mars. Budget 2009 är inte en officiell handling. Årskortsförsäljningen är ner ca 10 procent.

AIK

AIK, Per Bystedt, ordförande, Björn Wesström, sportchef och Johan Cederbrant, marknads/försäljningschef.

1. JC: Det märks på sponsorerna, framförallt småföretagen, tar längre tid på sig att fatta beslut. Men de största företagen har vi förnyat med och vi har samtidigt hittat nya partners. Jag tycker det ser bra ut. Men eftersom vi är börsnoterade vill jag inte lämna ut några siffror.

2. PB: Ja. Större försiktighet och kostnadsmedvetenhet.

3. BW: Det är klart att man planerar utifrån de tillgångar man har. Det handlar alltid om att prioritera. Vi har valt att revidera vår scoutingverksamhet något den här säsongen.

4. PB: Det är exempelvis viktigt att det över tiden finns en fungerande och finansierad marknad för spelarkontrakt i Sverige och Europa.

5. PB: Jobba hårdare och smartare.

6. PB: Resultatet 2008 var minus 15 miljoner kronor. Vi budgeterar med minst nollresultat för basverksamheten, det vill säga exklusive eventuellt cupspel och spelarförsäljningar. Årskortsförsäljningen är OK, men något lägre än förra året. Det är dock för tidigt att dra slutsatser.

Trelleborg

Per-Anders Abrahamsson, Ordf.

1. Egentligen inte. Vår marknadschef Barbro Svensson har arbetat ihop ett kontaktnät som vi inte varit i närheten av innan. Vi räknar med att öka våra sponsorintäkter med några enstaka procent, kanske 5-10 procent.

2. Jag tror aldrig vi lagt så mycket krut på kostnadskontroll någonsin innan. Vi har sett över hela verksamheten.

3. Se föregående svar.

4. Publiksiffrorna. Det finns visserligen regionala skillnader och Skåne har inte drabbats lika hårt som övriga landet. Men i stort är det risk för att publiken minskar, precis som det gjorde förra säsongen.

5. Det är hårt arbete som gäller.

6. Resultat 2008: +100 000 kr, budget 2009: 0 kr. Årskortsförsäljningen: något ner jämfört med förra året.

Brommapojkarna

Ola Danhard, klubbdirektör:

1.Vi har inte fått den ökning av sponsorsamarbeten som borde skett med tanke på att vi gått upp i allsvenskan. Några sponsorer har varit tvungna att kliva av. I totalbelopp är det en liten ökning, runt 15-20%, men vi hade hoppats på betydligt mer än så. Senast vi gick upp i allsvenskan dubblades nästan sponsorerna.

2. I och med att budgeten är lagd och många kostnader är tagna så är det svårt att dra ner på kostnaderna.

3. Handlingsplanen är givetvis att minska kostnaderna och försöka få fler och högre intäkter.

4. På utgiftssidan är det lönekostnaden som är problemet. På intäktssidan är sponsorproblematiken och om det blir minskning av publikintäkterna.

5. Ökning via publik- och sponsorintäkter. Lönekostnaden är givetvis den stora kostnaden.

6. Resultat, 2008: +4 Mkr, budget 2009: - 2 Mkr.

Malmö

Pelle Svensson, vd:

1. Det är trögare med avslut med sponsorer. Men vi hade redan sålt namn och loger i den nya arenan innan krisen slog till. Sponsorerna har ökat väsentligt i belopp, men det är svårt att jämföra med förra året på grund av den nya arenan. Kostnaderna har också stigit. Vår omsättning kommer fördubblats, till cirka 200 miljoner.

2. Ja, vi jobbar ännu hårdare med att komma till avslut och med villkor som kan hjälpa till med avtalsskrivande.

3. Hårdare arbete, hålla i kostnaderna.

4. Publiktrenden, sponsorernas situation, publikens disponibla inkomster.

5. Vara duktiga i försäljningen, ha produkter som kunderna vill ha, spela attraktiv fotboll, bekvämlighet på stadion.

6. Resultat, 2008: +1,4 Mkr, budget 2009: 0. Årskortsförsäljning: +40 procent av privata årskort.

Gefle

Anders Berg, klubbchef.

1. Viss nedgång i sponsorförsäljning. Av de befintliga har vi tappat någonstans mellan 10 och 15 procent. Men vi jobbar hela tiden på att skaffa nya.

2. Vi har varit tvungna att revidera vår budget något. Men det mesta är sig likt, vi försöker ständigt hålla kostnaderna nere.

3. Vi har koll på vår ekonomi. Jag ser ingen större anledning till oro.

4. Ökade kostnader överlag.

5. Vi jobbar ständigt för att öka intäkterna genom samarbetsavtal och publikrekrytering. Vi försöker minska kostnaderna genom klassisk hushållning.

6. Resultat 2008 cirka fyra miljoner, budget 2009 knappt 30 miljoner. Vi räknade först att gå plus 1,5 miljoner men det har vi ändrat till 400 000 nu, på grund av de sämre tiderna. Säsongskorten är ungefär som tidigare.

Hammarby

Markus Magnell, marknadschef och Michael Andersson, VD.

1. MM: Vi har många större avtal som var skrivna innan hösten 2008 och sträcker sig till och med 2009/2010. När det gäller de mindre kunderna så har vi sett en tendens till längre beslutstider, men fortfarande inga alarmerande tapp.

2. MM: De åtgärder som ska vidtas, noggrannhet i uppföljning kring kostnader, kostnadsmedvetenhet och sunt förnuft.

3. MM: Känslan är att vi har vidtagit åtgärder kopplat till våra större utgiftsposter redan. Vi har sett över alla våra kostnader. Vi har också tydliga målsättningar och planer under framtagande för att ha en positiv driftsbudget.

4. MA: Det största problemet är för höga personalkostnader. Minskad publiktillströmningen är ett annat stort hot.

5. MM: Generell kostnadsmedvetenhet, affärsmässigt förhållningssätt, ökat intresse för att göra bra affärer, snarare än klipp. Nyckeln till framgång är att skapa en säljkultur. Jag brukar använda biljettexemplet. I Sverige har vi i årtionden informerat om våra biljetter och tillgången, inte sålt biljetter. Paketering och prissättning, där är svaret, och ett attraktivt erbjudande och malande säljaktiviteter.

6. MM: Resultat cirka 1,2 miljoner efter skatt. Säsongskortsförsäljning jämfört 2008 är samma lika, dvs inget försäljningstapp just nu.

FAKTA

1. Hur har ni märkt av den ekonomiska lågkonjunkturen och den finansiella krisen? 2. Har ni vidtagit några åtgärder? 3. Har ni någon handlingsplan om det ekonomiska läget blir sämre? Vad består den av?

4. Vilket är det största ekonomiska hotet för de allsvenska klubbarna? 5. På vilket sätt kan ni öka era intäkter? På vilket sätt kan ni minska kostnaderna? 6. Ekonomiskt resultat 2008? Budget 2009? Årskortsförsäljning?