Hotades till livet

Stjärnagenten Kent Carlzon har hotats flera gånger: ”Skulle bomba min bil”

1 av 2
FOTBOLL

GÖTEBORG. Skatteskandalen har knäckt Kent Carlzon. I går framkom ytterligare en anledning.

Han har vid ett antal tillfällen mordhotats i samband med den så kallade Blåvitthärvan.

– Jag fick en inspelad mp3-fil där de berättade att de visste var min mamma bodde, och att de skulle bränna och bomba min bil, säger han.

Det var i samband med att ekobrottsmyndigheten började nysta upp härvan kring IFK Göteborg som spelaragenten Kent Carlzon flertalet gånger mordhotades.

Under rättegången i Göteborgs tingsrätt i går berättade han att han i början bara stängde av meddelandena på sin telefonsvarare.

– Jag tog dem inte speciellt allvarligt.

Blev för mycket

Men när han senare fick en inspelad fil skickad till sig, med detaljerar om vad som skulle hända med honom, information om hans mammas bostad, och direkta hot om att sätta en bomb på hans bil, så blev det för mycket.

– Jag blev riktigt rädd, och upplevde det så allvarligt att jag åkte direkt till polisen och anmälde det.

Förmildrande

Det gjordes aldrig allvar av hoten, och polisen kunde bara konstatera att filen var skickad från ett kontantkort, och därmed omöjlig att spåra. Någon anledning till hoten fick han aldrig.

– Men jag har ju aldrig blivit hotad tidigare innan Blåvitthärvan drogs igång, säger Stefan Selakovic förre agent.

Både Carlzon själv och hans advokat Ulrik Smedberg tog upp händelserna när rättegången mot honom avslutades i går. De ville att rätten skulle se hoten och all negativ uppmärksamhet i media som förmildrande omständigheter.

– Han har mottagit hot som gjort honom väldigt orolig, och han har tvingats löpa gatlopp i media, säger Smedberg.

Carlzon själv, som pratade ut med Sportbladet efter den första rättegångsdagen, ville i går inte uttala sig ytterligare utan försvann snabbt ut från lokalen.

– Jag ångrar djupt att jag pratade med medierepresentanterna senast. Jag tycker det är väldigt, väldigt jobbigt att läsa om mig själv i tidningen,

och jag förstår inte

hur min person kan vara så intressant för media, sa han under slutpläderingen.

”Inte betalat skatt”

Vice chefsåklagaren Lars Lithner tog dock ingen hänsyn till det.

– Det finns lika mycket blod på pengarna i det här skattemålet, som i ett brottsmål. Genom att Kent Carlzon inte betalat skatt till staten så har han sett till att äldre personer inte får sin pension, och att sjuka inte får vård. Som fotbollsagent har man en särskild uppgift att vara ett föredöme för de yngre spelarna. Man ska göra rätt för sig och spela rent. Det är ju befängt av Carlzon att tro att man inte ska betala skatt någonstans.

FAKTA

Det hände under rättegången

Det här säger åklagarsidan:

Två fall av grovt skattebrott. Grovt bokföringsbrott. Näringsförbud i fem år. Uppsåt att smita undan från skatt sedan Luxemburg-kontot öppnades 2002.

Yrkar på drygt två års fängelse, trots vissa förmildrande omständigheter.

Det här säger försvarssidan:

Carlzon erkänner skattebrott och bokföringsbrott. Han motsäger sig näringsförbud och att uppsåt att inte betala skatt bara fanns under perioden 2003-2004.

Accepterar att dömas till samhällstjänst och skyddstillsyn, vilket kan bli straffet om han döms till kring ett år i fängelse.

Förmildrande omständigheter enligt försvaret:

Carlzon har till följd av uppmärksamheten blivit hotad vid ett antal tillfällen.

Fälls han kommer han att bli fråntagen sin agentlicens, och därmed sitt arbete. Han förlorar all kontakt med fotbollen.

Han har gjort allt han kunnat för att göra rätt för sig, och i efterhand betalat in 3,6 miljoner kronor till Skatteverket. För att göra det har han tvingats belåna huset, sälja båten och låna pengar av närstående. Fälls Carlzon går hans agentföretag under, och den skatteskuld på 900 000 kronor det har går över på honom personligen. Pengar han i dag inte säger sig ha.

Fysisk ohälsa. Stress och press har bland annat gjort att han ibland drabbas av plötslig dövhet.

Uppmärksamheten i media. Både i samband med hans egen rättegång och rättegången mot Mats Persson, Jan Nilsson och Stefan Selakovic har Carlzons namn ständigt kommit upp.

Så gick det i den andra rättegången:

Mats Persson och Jan Nilsson dömdes till års fängelse. Stefan Selakovic frikändes helt. Domen har överklagats av både försvar- och åklagarsidan, och kommer tas upp igen i maj-juni 2008.

Här kan han hamna:

Döms Kent Carlzon till fängelse är sannolikheten stor att han, liksom Mats Persson och Jan Nilsson, hamnar på Smälteryd. Det är en öppen anstalt där framförallt personer dömda för ekonomiska brott får sitta av sina straff. Kriminalanstalten ligger i Sätila, mitt emellan Göteborg och Borås och har plats för 64 intagna.

De har Carlzon företrätt:

Eddie Gustafsson, Karl Svensson, Michael Svensson, Christoffer Andersson, Petter Hansson, Fredrik Risp, Dusan Djuric, Mikael Nilsson, Anders Svensson, Stefan Selakovic, Peter Ijeh Magnus Arvidsson, Karl Corneliusson, Marcus Berg.