Domen mot Kent Carlzon överklagas

Åklagaren vill ha hårdare straff

Foto: ANDERS WEJROT
FOTBOLL

Göteborg (TT)

Det blir rättegång i hovrätten mot spelaragenten Kent Carlzon, som i början av februari dömdes till två års fängelse för grov ekonomisk brottslighet.

Domen i Göteborgs tingsrätt har överklagats av vice chefsåklagare Lars Lithner på Ekobrottsmyndigheten. Lithner anser, precis som tingsrätten, att straffvärdet för brotten är betydligt högre än två års fängelse. Rätten gav dock Carlzon ”rabatt” på straffet, bland annat för att han även belades med näringsförbud.

Tiden för överklagan av tingsrättens dom går ut på fredag. Det är sannolikt att även Carlzon kommer att överklaga.

Han dömdes för skattebrott, försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott, som alla bedömdes vara grova. Carlzon gömde drygt fem miljoner kronor från beskattning på ett konto i Luxemburg.

TT