Allsvenske spelaren frias från våldtäkt

Dom i dag: åtalet mot stjärnan ogillas

Foto: TORD WESTLUND
FOTBOLL

Den allsvenske fotbollspelare åtalades för våldtäkt på en 18-årig kvinna.

I dag kom domen.

Han frias.

Den allsvenske fotbollsstjärnan frias helt från den misstänkta våldtäkten mot en 18-årig kvinna.

Beslutet meddelade tingsrätten i de mellansvenska staden klockan 11.00 i dag.

Åtalet ogillas helt liksom yrkandet om utvisning.

Språkproblem

Även den 18-åriga kvinnans skadeståndskrav lämnas utan bifall.

– Jag är mycket nöjd med domen, säger stjärnans försvarare, advokat Bengt-Olov Horn.

”Det har inte framkommit uppgifter i förhör, eller i utredningen i övrigt, som medför att det är uteslutet att ett frivilligt samlag skulle kunna ha ägt rum mellan X (spelaren) och 18-åringen. Inte heller ger utredningen underlag för någon bedömning av om X :s (spelarens) personlighet och sexuella vanor kan ha bidragit till att han kunde ha samlag med någon som sov”, skriver rätten i domen.

Rätten menar att det inte är fastslaget att 18-åringen verkligen sov.

I domen kritiseras även det första förhöret som hölls med spelaren.med vissa språkproblem. I det förhöret nekade spelaren till att överhuvudtaget rört kvinnan.

Firade med polarna

”Med hänsyn till vad som anförts ger utredningen inget stöd för slutsatsen att det är utom allt rimligt tvivel att X (spelaren) genomfört ett samlag genom att otillbörligt utnyttja att 18-åringen på grund av sömn och berusning befann sig i ett hjälplöst tillstånd. Åtalet ska därför ogillas”, slår rätten fast.

Det var 14 november som våldtäkten ska ha skett i en lägenhet i spelarens hemstad. Fotbollsstjärnan hade varit ute och firat med kompisar från Stockholm.

På natten kom han ifrån kompisarna och strålade samman med några fotbollsjuniorer från samma klubb.

Vid en efterfest i en av juniorernas lägenhet skedde samlaget med 18-åringen.