Polisen: ”Vi har inte något leverantör-kund-förhållande”

FOTBOLL

Ett odemokratiskt system, menar Djurgården.

Men polisen anser inte att de behöver redogöra för sina arbetsunderlag.

”Polismyndigheten och DIF har inte något leverantör-kund-förhållande” skriver polisen i ett svar till klubben.

Sportbladet 2 april 2011.

Polisen står på sig.

Debiteringen av klubbarna som drivs som aktiebolag bör fortsätta och det finns ingen anledning till att specificera insatserna närmare.

I ett svar till Djurgården, daterat den 7 juni 2012 och undertecknat av polisintendent Isabel Thorén, står det att läsa följande:

”Polismyndigheten och DIF har inte något avtalsförhållande i form av leverantör-kund-förhållande, där polismyndigheten levererar en av DIF beställd tjänst som myndigheten sedan kräver en kostnad för. Polismyndighetens skyldighet att utta en avgift för bevakning av offentliga tillställningar med vinstintresse framgår av lag”.

Försvarar systemet

Även Stockholms länspolismästare Mats Löfving, som nyligen beslutade att lyfta bort den rabatt som fanns när polis­notorna infördes, försvarar systemet.

Han tycker inte att polisen behöver specificera sitt beslutsunderlag.

”Det finns ingen skyldighet för myndigheten att redovisa polisinsatsens omfattning i personella resurser eller de polisopera­iva överväganden som ligger till grund för den bemanning som myndigheten bedömer erfordras för att upprätthålla ordning och säkerhet vid tillställningen”, skriver han i ett yttrande till förvaltningsrätten i januari i år.

Sportbladet sökte utan framgång Isabel Thorén och Mats Löfving under fredagen för en ytterligare kommenterar.

ARTIKELN HANDLAR OM