Så kan klubbarna straffas för bengaler

”Inte fotbollens vilja att stoppa matcher”

FOTBOLL

Allsvenskans handlingsplan vid otillåten pyroteknik­användning är på ­remiss bland föreningar och fans.

Fokus är på säkerheten, och målsättningen att alla matcher ska spelas klart.

Men klubbar med ­återkommande säkerhetsproblem riskerar tuffare ­tillståndskrav från ­polismyndigheten:

Oattraktiva avsparks­tider, reducerade eller stängda ståplatsläktare och i värsta fall – inget ­tillstånd att arrangera match.

När Sportbladet skrev om bengalproblematiken i ­höstas ledde det till debatt. Intresseorganisationen Svensk elitfotboll menade att frågan var för tidigt väckt.

Nu har alla intressenter pratat ihop sig, inklusive supportrarnas riksorganisation SFSU. Diskussionerna har landat i en handlingsplan i tre punkter (se tillägg) som är ute på remiss och ska klubbas vid ett Sef-möte 3 februari.

”Då pausar vi”

Enligt generalsekreteraren Mats Enquist är handlingsplanen som den nu presenteras ”en jätte­skillnad” mot tidigare ­information.

En förändring mot det som då sades, enligt ­Enquist, är till exempel att domaren inte ska ta ­ställning till pyrotekniken:

– Domaren har inga ­särskilda direktiv rörande just pyroteknik, deras ­beslut är helt självständiga och bygger i huvudsak på sportslig bedömning, till exempel när röken stör ­spelet, säger Mats Enquist.

Men är det inte samma sak som var på tapeten senast? Eldas det illegalt så stoppas matcherna? Alla illegala eldningar ­bedöms väl innebära en omedelbar risk för åskådare?

– Nej, det görs en säkerhetsbedömning i varje enskilt fall. Brinner det på ett okontrollerat sätt pausar vi, det tror jag inte någon har en åsikt om. Säkerheten är det viktiga.

– Men det är inte fotbollens vilja att stänga ­matcher och tömma läktare. Vi vill kunna spela klart och ­fullfölja våra arrangemang. Får vi säkerhetsproblem är det vår skyldighet att i ­första hand pausa matchen, men när det sedan lugnar ner sig är vårt mål alltid att spela färdigt matchen, säger Mats Enquist.

”Får vi acceptera”

Enligt Enquist har fot­bollen ”ett väsentligt högre tryck” på sig från bland ­annat polisen att lösa ­frågan om illegal pyro­teknik. Men matcherna ska alltså inte avbrytas helt som varit på tal tidigare, ­däremot kommer arrangörer med upprepade säkerhets­problem drabbas av tuffare tillståndskrav från polismyndigheten.

I värsta fall blir de av med tillståndet att arrangera ­fotbollsmatcher.

– Det får vi acceptera och förhålla oss till. Vi arbetar med att ha säkra arrangemang, och polisen kommer gradvis att skärpa tillståndsgivningen om det ­inte blir ordning på dem. Vi vill givetvis inte hamna i det läget, utan hoppas att vår ­dialog med fansen gör att vi hittar lösningar för att ­undvika detta. Vi vill inte vara i krig med våra­ supportrar, vi vill spela ­fotboll inför fansen, och då får vi hitta lösningar ­gemensamt, säger Mats ­Enquist.

En väg som undersöks är legal pyroteknik, i nära samarbete mellan klubb och fans, och från supportrarnas sida tror man att fotbollens beslut att tillåta viss pyroteknik under kontrollerade former kan lösa frågan:

– Vi har en väldigt god dialog med Sef och sätter stor tilltro till tillåten pyroteknik. Vi tror att alla ställer upp på att man vill prova en mer lösningsorienterad väg. Vårt fokus är att hitta lösningar, inte bara fokusera på problemen, säger ­SFSU-s styrelseledamoten Lena Gustafsson Wiberg.

FAKTA

Så ska bengalfrågan lösas

1. Vid det fall otillåten pyroteknik antänds inne på arenan och det föreligger omedelbar fara för någon spelare, ledare, funktionär eller åskådares säkerhet ska spelet stoppas. Matchspeakern ­tydliggör vilka risker och skador som är förknippade med otillåten pyroteknik samt att meddela att samtliga som gör sig skyldiga till brottslig handling kommer att polisanmälas. Förslag på speakertext finns framtagen.

2. Matchen återupptas efter att arrangören säkerställt att ­egendom och/eller person är inte är allvarligt skadade. Vid lämpligt tillfälle återupptas spelet efter att domaren och ­arrangören kommit överens om detta.

3. Om ytterligare otillåten pyroteknik antänds där omedelbar ­fara för någons spelare, ledare, funktionär eller åskådares ­säkerhet föreligger stoppas spelet igen.

Tvingas spelare, ledare och funktionärer utifrån säkerhetsskäl lämna spelplanen ska ett matchmöte genomföras.

Arrangören påtalar ännu en gång vilka risker och skador som är förknippade med otillåten pyroteknik och att nu pågår matchmöte där arrangören och myndigheten bestämmer om eventuella ­åtgärder.

Så vill polisen skärpa tillståndsvillkoren

Ökat antal ordningsvakter/­läktarvärdar.

Skärpt visitation.

”Serpentinstaket” vid inpassering.

Sektionering av ståplats.

Minskning av ståplats.

Ingen ståplats.

Endast tillstånd för spel på ”oattraktiva” tider/platser.

Minskat publiktillstånd.

Inte ge tillstånd alls.

ARTIKELN HANDLAR OM