’Ingenting som vi har känt till’

Olsson dementerar insyn

Lars-Christer Olsson, ordförande för Svensk elitfotboll.
FOTBOLL

Föreningen Svensk Elitfotboll, Sef, och Svenska Fotbollförbundet svär sig fria från ansvar när Skatteverket går miste om hundratals miljoner kronor.

– Vi har inte haft någon insyn i hur transaktionerna har skötts, säger Sef:s ordförande Lars-Christer Olsson.

Sef och EFD förhandlade om och ingick nya avtal med Kentaro AB i början av 2014 och måste ha förstått att det då var delar av momspengar som skulle gått till staten som fotbollsorganisationerna fick i stället, menar konkursförvaltaren.

Har ni någon moralisk skuld i att staten gått miste om 165 miljoner kronor i momsintäkter från ett bolag som ni gjort affärer med?

– Nej, det är ju ingenting som vi känt till. Jag förstår att Skatteverket har mycket att göra, men för att en så stor skuld ska uppstå så måste det väl ha gått en längre tid utan att Skatteverket har agerat? säger Sef-ordföranden Lars-Christer Olsson.

’Mår lika dåligt som alla andra’

– Våra avtal har varit med Kentaro AG, det schweiziska moderbolaget. Vi har inte haft någon insyn i hur transaktionerna har skötts mellan Kentaro AG, Kentaro AB och TV4, säger Olsson.

Kentaros betalningar till Svenska Fotbollförbundet upphörde sommaren 2013.

– Vi träffar inte avtal med någon för att undanhålla svenska staten skatteinkomster. Vi gör alltid affärer under stränga juridiska förhållanden där vi ska jobba ihop med de som gör rätt för sig enligt svensk lag, säger SvFF:s 1:e vice ordförande Jörgen Eriksson.

Tycker du att ni uppfyllt era egna krav på vilka ni ska göra affärer med när Kentaro varit inblandat?

– Vi mår nog lika dåligt som alla andra när det kommer fram att det drabbar svenska staten så här. Det har aldrig varit vår ambition.

– Det var många gånger ett kämpande för oss att få in betalningarna från Kentaro, men så småningom så uppfyllde de alltid kraven. Vi har förlitat oss på att de även gjort rätt mot andra, säger Eriksson.