Så ska de lösa krisen

Djurgårdens plan: Ta efter Hammarby

1 av 2
FOTBOLL

Kopierar Hammarby.

Behåller sannolikt Siggi Jónsson och Paul Lindholm.

Sportbladet kan avslöja riktlinjerna för Djurgårdens nya organisation.

Vd:n Alf Johansson fick i veckan i uppdrag av den nya styrelsen att ta fram riktlinjerna för en helt ny operativ organisation i klubben och arbetet är redan i full gång.

– Det här är en process som det är viktigt att den går snabbt, förhoppningsvis inom mindre än två veckor, säger Alf Johansson.

En stor del av den interna turbulensen i klubben har handlat om att ansvarsfördelningen varit otydlig och att personer utan sportslig kompetens haft alltför mycket att säga till om i sportsliga frågor.

Jobba tillsammans

Den nya organisationen ska väldigt tydligt skilja på det som är sportslig verksamhet och det som rör frågor som ekonomi och marknad.

– Alla måste jobba tillsammans. Men det som ska vara klart och tydligt är vad man ansvarar för och vem som är ansvarig för den verksamheten, säger Alf Johansson.

Sportbladet erfar att Djurgårdens organisation kommer att bli väldigt lik Hammarbys i sin utformning.

Alf Johansson kommer att rapportera till styrelsen kring de ekonomiska frågorna i egenskap av vd.

En manager/fotbollschef får fullt ansvar för den sportsliga verksamheten och rapporterar direkt till styrelsen, likt den roll Lasse Eriksson har i Hammarby i dag.

– Vi har försökt titta på olika verksamheter. Men jag vill egentligen inte gå in på det mer, det blir bara spekulationer och arbetet är inte klart. Först måste jag hinna prata med folk internt, säger Alf Johansson.

Ny fotbollschef

Enligt flera uppgifter är det Göran Aral, i dag ansvarig för ungdomseliten och för att jobba fram en ny sportslig strategi för Djurgården, som får rollen som fotbollschef. Klubbdirektören Bosse Andersson är tänkt i en skräddarsydd roll som värvarbas, där hans spetskompetens kommer till sin rätt. Alf Johansson är mycket fåordig kring de uppgifterna.

– Det får vi se. Det är svårt ... jag vill inte stå och prata om det nu, det är inte okej att göra det, säger Alf Johansson.

Alf Johansson har också fått i uppdrag att ta fram ett förslag kring tränarfrågan och presentera detta för styrelsen. Detta ska enligt Sportbladets uppgifter tala för att Siggi Jónsson och Paul Lindholm blir kvar nästa säsong eftersom deras relation till vd:n är mycket god.

– Jag har inte uppfattat det på något annat sätt än att Alf har förtroende för oss. Jag tror föreningen har förståelse för situationen och att arbetsklimatet i föreningen inte varit det bästa för mig och Siggi, säger Paul Lindholm.

ARTIKELN HANDLAR OM