Aftonbladet
Dagens namn: Helga, Olga
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

”Politiker – ta ansvar”

Djurgården: Vi har lagt ner 38 milj – sluta ställ orimliga krav

Ett tungt lass I debattartikeln här intill menar Djurgården att klubbarna står för de största jobbet mot hotet och våldet – och kräver att politiker och polis tar sitt ansvar.   Ett tungt lass I debattartikeln här intill menar Djurgården att klubbarna står för de största jobbet mot hotet och våldet – och kräver att politiker och polis tar sitt ansvar. Foto: Bildbyrån

      På fem år har vi lagt 38 miljoner kronor för att förebygga våld, skadegörelse och kränkningar.

Men det finns en gräns för vad vi kan göra.

      Det är dags att politiker, polisen och åklagarmyndigheten tar större ansvar för brottsligheten på och runt arenorna.

Djurgården fotboll har under de senaste fem åren lagt ner över 20 miljoner kronor på förebyggande arbete för att motverka våld, skadegörelse och kränkningar, bland annat genom projektet Djurgårdsandan. Lägg därtill ytterligare 18 miljoner kronor på rent säkerhetsarbete.

Projektet Djurgårdsandan är sedan 2009 en permanentad verksamhet och har haft över 30 000 deltagare per år. Det medför stora vinster för samhället, inte bara för de 1 300 aktiva ungdomarna i föreningen.

Det borde politikerna se till, i stället för att ställa orimliga krav på att idrottsföreningar skall bekosta övervakningen av exempelvis derbymatcher.

Våld, skadegörelse och kränkningar är ett samhällsproblem som även drabbar fotbollen och andra idrotter. Det finns säkert lika många bakomliggande orsaker till att man slåss i olika lags färger, religiösa förtecken, förortsterritorier eller exempelvis etnisk bakgrund som det finns individer. Man kan inte utmåla fotbollen som enda orsak till detta. Den har bara blivit ytterligare en arena för våldet, en subkultur som finns i hela Europa.

Idrotten är dock ett av våra viktigaste verktyg för att motverka dessa problem. Därför tar Djurgården Fotboll sitt ansvar genom sitt aktiva samhällsengagemang med Djurgårdsandan. Här har vi tagit ställning: vi vill och måste verka som en viktig aktör i samhället.

Men vilken gränsdragning som ska göras vid våldsyttringar i samband med idrottsevenemang måste grundas på individen och dess handling. Föreningens ansvar rör arrangemanget utanför och innanför arenan, och det är ett ansvar som Djurgården Fotboll i dag tar på största allvar.

Gränsen går vid rena lagbrott såsom hot, våld, upplopp och skadegörelse; då blir ärendet polisiärt.

Idrottsföreningar och deras personal ska inte möta grov kriminalitet. De ska inte vara den part som står i första ledet för att möta dessa individer. Kriminalitet måste åklagarmyndigheter och polis hantera, där går enligt vår mening gränsdragningen. Här vill vi däremot se en ökad effektivitet och att myndigheterna ser på frågan med större allvar än vad som är fallet nu.

     

Men föreningarna måste också ta mer ansvar. Vi måste göra allt för att förebygga exempelvis idrottsrelaterat våld, kränkningar och skadegörelse. Och föreningarna måste ta ett socialt ansvar för dessa individer, så som vi gör i vårt återanpassningsprogram.

Det finns ingen förening eller samarbetspartner som vill ha kriminella händelser förknippade med sin verksamhet. Det är alltid föreningen som tar skada och straffas, väldigt sällan de ansvariga individerna. Därför har vi som policy inom Djurgården Fotboll att alltid låta de som förstör stå för sina handlingar som genererat böter. Vi stämmer dem, alternativt gör upp i godo.

Att vi tar ett ansvar råder ingen tvekan om, men gör vi tillräckligt med åtgärder som en aktiv samhällsaktör? Är svaret ja, att vi som förening gör tillräckligt, då återstår det att se vilka förbättringar man kan göra för att rättsapparaten blir mer effektiv för att komma åt de som förstör för så många. Är svaret nej, då vill vi att våra politiker gör en utredning likt den man gjorde i England på 90-talet (Taylor report) om vad som måste göras och förbättras för att få ett stopp på dessa händelser, samt utser en samordnare från regeringen som synkroniserar detta arbete med alla involverade parter som förbund, polis, föreningar och åklagare med flera och ger oss föreningar direktiv om hur vi ska ta ett större ansvar.

     

Vi är en idrottsförening som bedriver lagidrott på såväl elit- som breddnivå.

Vi är ett socialt nätverk med en enorm resurs för förebyggande arbete mot våld, skadegörelse och för socialt ansvarstagande i samhället. Den samhällsekonomiska nyttan avseende detta är enorm.

Vi är en idrottsförening som absolut inte vill ha personer på våra arrangemang som förstör eller kränker andra individer.

Vi är en idrottsförening som skadas av våld och skadegörelse i samband med våra arrangemang.

Men vi är inte politiker, poliser, domare eller åklagare, vi är en idrottsförening vars mål är att erbjuda positiva fotbollsupplevelser.

  Tommy Jacobson, Ordförande Djurgården Fotboll

  Alf Johansson, VD Djurgården Fotboll

  Patrik Asplund, Kanslichef och grundare av Djurgårdsandan

  Mats Jonsson, Evenemangs- och säkerhetsansvarig

SENASTE NYTT

Sportbladet

Visa fler
SPORTBLOGGAR
Brennings blogg

Patrik Brenning

SILLY SEASON

Rykten & övergångar

Om Aftonbladet